Jak ustawić koszt transportu w zależności od systemu ERP?

Jeżeli koszty transportu muszą być uwzględnione na dokumencie sprzedaży, należy odpowiednio skonfigurować pytanie w scenariuszu “Jak chcesz przetwarzać koszty transportu?”.

Mapowanie kosztów transportów przede wszystkim dotyczy wtyczek przesyłających zamówienia z e-commerce do ERP i odwrotnie.Obsługa kosztów transportu dla każdego z ERPów jest bardzo podobna i zależy od tego w jaki sposób usługę transportową chcemy przetwarzać.

Po wprowadzeniu nazwy usługi, na każdym dokumencie pojawi się usługa jednorazowa o podanej nazwie.

W tej sytuacji będzie dodawana zawsze jedna usługa transportu na jeden dokument sprzedaży. Jednak ta usługa musi zostać dodana wcześniej w Subiekt GT lub Nexo i to stamtąd jej symbol podajemy.Jeśli chodzi o Comarch ERP Optima zamiast symbolu, używamy kodu usługi:

Jeżeli w ofercie jest więcej usług transportowych i wszystkie mają być widoczne na dokumencie można zmapować je za pomocą tabeli:

W kolumnie “usługa transportu z BaseLinker” wprowadzić te wartości, które występują na zamówieniu w polu “Sposób wysyłki:”.W kolumnie “Transport z Subiekt GT” wprowadzić symbol istniejącej usługi w Subiekt GT.Należy pamiętać, aby usługi podawane w tej tabeli tak samo się nazywały w Baselinkerze i aby podać symbol (nie nazwę) z Subiekta GT/Nexo lub kod z Optimy.Dodatkowo opcje na pozostałych programów ERP, które nie są obowiązkowe:

Subiekt Nexo Pro: Ta opcja przydatna jest, gdy w zamówieniu występuje kilka produktów z różnymi stawkami VAT i gdy chcemy pomijać usługi, których koszt wynosi 0 zł.Subiekt GT:

Comarch ERP Optima:

Jak dodać usługi transportu w programach ERP:Subiekt GT: Aby dodać usługę transportu w Subiekcie należy wejść w zakładkę “Towary i usługi”, następnie kliknąć “Dodaj” i wybrać rodzaj “Usługa”.

Subiekt Nexo PRO: Podobnie jak w Subiekcie GT można dodać usługę transportu, jednak znajdują się one w zakładce “Kartoteki” > “Asortyment”.

W przypadku Subiektów w mapowania scenariusza należy pamiętać, żeby podać symbole usług transportu.Comarch ERP Optima: Wybrać “Ogólne/ Cennik”, a następnie wykorzystaj przycisk “Dodaj”.Wyświetlone zostaje okno “Pozycja cennika”. Teraz na zakładce “Ogólne” należy uzupełnić pola:KodNazwaPodstawowa – jednostka miary, w jakiej jest dana usługa, np. godzina, dzień.Stawka VAT – stawka VAT dla danej usługi. Możemy ją wpisać ręcznie lub wybrać z rozwijalnej listy.Zapisać ustawienia.W przypadku Comarch ERP Optima w scenariuszu operujemy kodem usługi.

Podobnie należy skonfigurować przetwarzanie kosztów transportu dla innych systemów.Przy mapowaniu kosztów transportu, najważniejsze jest, aby te usługi były dodane w programach ERP.