Doradztwo biznesowe +48 796 300 128
email pomoc@sellintegro.pl
-10% na plany abonamentowe przy zakupie na rok z kodem WIOSNA10
Zmiany w rozliczaniu WDT
Sprzedaż

Zmiany w rozliczaniu WDT

Rozliczanie WDT stanowi kluczowy element działalności gospodarczej wielu przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej. Od 1 lipca 2023 r., zgodnie z nowymi regulacjami, wprowadzono zmiany w sposobie rozliczania transakcji WDT. W tym artykule postaramy się przybliżyć te zmiany, omówić ich konsekwencje dla sprzedawców i wskazać, jak mogą one wpłynąć na proces rozliczeń w kontekście obrotu towarami wewnątrz UE.

Co to jest WDT?

<blue_square>WDT, czyli Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów, jest terminem używanym w kontekście obrotu towarami wewnątrz Unii Europejskiej.<blue_square> Oznacza on przemieszczenie towarów między państwami członkowskimi UE bez konieczności opłacania podatku VAT. WDT umożliwia swobodny wywóz towarów na terytorium państwa członkowskiego UE. Założenie charakteryzujące wewnątrzwspólnotową dostawę towarów jest takie, że przedmiot handlu musi być przeznaczony do celów biznesowych i mieć przygotowaną dokumentację handlową.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT po 1 lipca 2023

Obowiązują już zmiany w sposobie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Przypomnijmy, że obowiązek podatkowy w WDT powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. WDT, co do zasady, opodatkowana jest 0% stawką VAT. Aby jednak podatnik mógł skorzystać z tej stawki, musi posiadać dowody na to, że towary zostały wywiezione z Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego UE.

Zmiany z korzyścią dla podatnika

Nowe brzmienie art. 42 ust. 12a ustawy o VAT ma na celu usunąć dotychczasowe wątpliwości związane z interpretacją sformułowania "za okres rozliczeniowy, w którym dostawa ta została dokonana". Dotychczas, mogły zdarzać się sytuacje, gdzie moment powstania obowiązku podatkowego nie pokrywał się z momentem kiedy tę dostawę towarów zrealizowano. W efekcie, obowiązek podatkowy mógł powstać w następnym okresie rozliczeniowym (niż okres, w którym dokonano dostawy).

Zatem, od 1 lipca 2023 r., zmieniono sformułowanie na "w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania przez niego tej dostawy".<blue_square>Dzięki temu podatnik ma teraz prawo do wykazania/skorygowania WDT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, co znacznie uprości proces korekty tej transakcji.<blue_square> 

Dodatkowo, zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące okresu deklarowania WDT w przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających wywiezienie towarów z terytorium kraju po zastosowaniu stawki krajowej. Są one stosowane od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli od 1 lipca 2023 r.

Nowe zasady korekty kursów walut

Nowe przepisy wprowadziły również regulacje dotyczące korekt kursów walut w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zgodnie z art. 31b ustawy o VAT, kurs do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej, jest zasadniczo taki sam, jak w przypadku pierwotnego rozliczenia. W przypadku wystawienia zbiorczej faktury korygującej, z tytułu opustu lub obniżki ceny, nie musi się stosować pierwotnego kursu do każdej z korygowanych transakcji.

Jakie konsekwencje niosą za sobą te zmiany dla sprzedawców?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) po zmianach, ma szereg konsekwencji dla sprzedawców w branży e-commerce, którzy handlują towarami na terenie Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych punktów:

  1. Zmiana czasu korekty transakcji: zmiana brzmienia art. 42 ust. 12a ustawy o VAT oznacza, że sprzedawca e-commerce ma prawo do skorygowania WDT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, a nie, jak poprzednio, kiedy zrealizowano dostawę towarów. W praktyce oznacza to, że jeśli podatnik otrzyma dokumenty potwierdzające dostarczenie towarów po zakończeniu terminu do złożenia deklaracji VAT, może skorygować transakcję w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy. To uprości proces rozliczania transakcji dla sprzedawców, którzy często borykają się z opóźnieniami w dostawie towarów lub z otrzymaniem potwierdzenia dostawy.
  2. Przeliczenie walut: zmiana w art. 31b ustawy o VAT dotycząca kursów walut na fakturach korygujących może mieć duże znaczenie dla sprzedawców e-commerce, którzy często prowadzą transakcje w różnych walutach. Teraz, kurs do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej jest zasadniczo taki sam, jak w przypadku pierwotnego rozliczenia. Daje to pewność co do kursu walutowego, który będzie zastosowany przy korektach, co może pomóc w zarządzaniu ryzykiem walutowym.
  3. Zbiorcze faktury korygujące: w przypadku wystawienia zbiorczej faktury korygującej, z tytułu opustu lub obniżki ceny, sprzedawcy nie muszą stosować pierwotnego kursu do każdej z korygowanych transakcji. To daje sprzedawcom większą elastyczność przy przeliczaniu kwot na fakturach korygujących.

Podsumowanie

Nowe przepisy dotyczące rozliczania Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT) wprowadzają zmiany, które mają na celu usprawnienie procesu i wyeliminowanie niejasności w interpretacji obowiązujących przepisów. Wprowadzono możliwość korekty transakcji w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, co uprości proces rozliczeń dla sprzedawców. Dodatkowo, zmienione zostały zasady dotyczące przeliczania walut na fakturach korygujących, co może pomóc sprzedawcom w zarządzaniu ryzykiem walutowym.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™