Powrót do listy
Subiekt nexo PRO

Aktualizacja endpointa po aktualizacji Nexo Pro

Endpoint do Nexo Pro instalowany na komputerze Klienta zawiera SDK Nexo Pro dystrybuowane przez Insert. SDK jest jednak dedykowane do konkretnej wersji Nexo i po aktualizacji Nexo należy też zaktualizować SDK w niektórych przypadkach. Aby wykonać aktualizację SDK należy: Gdy korzystasz z wersji endpointa 3.x.x :

  1. Pobrać odpowiednią wersję SDK nexoSDK_XX_x_x.exe z serwera FTP Insertu: http://ftp.insert.com.pl/pub/aktualizacje/InsERT_nexo/ gdzie XX_x_x jest numerem wersji nexo (np. nexoSDK_21_0_0.exe)
  2. Rozpakować pobrane samorozpakowujące się archiwum do dowolnego folderu. Utworzony zostanie w nim folder nexoSDK_XX.x.x.xxxx (gdzie XX.x.x.xxxx to numer pobranej wersji SDK, np. nexoSDK_21.0.0.2655)
  3. Przekopiować całą zawartość podfolderu Bin z folderu nexoSDK_XX.x.x.xxxx (bez folderu Bin) do katalogu binaries (domyślnie C:\Users\sellintegro\AppData\Local\InsERT\Deployments\Nexo| "nazwa podmiotu \ Binaries), w trakcie operacji należy nadpisać wszystkie istniejące pliki.

Gdy korzystasz z wersji endpointa 2.x.x :

  1. Pobrać odpowiednią wersję SDK nexoSDK_XX_x_x.exe z serwera FTP Insertu: http://ftp.insert.com.pl/pub/aktualizacje/InsERT_nexo/ gdzie XX_x_x jest numerem wersji nexo (np. nexoSDK_21_0_0.exe)
  2. Rozpakować pobrane samorozpakowujące się archiwum do dowolnego folderu. Utworzony zostanie w nim folder nexoSDK_XX.x.x.xxxx (gdzie XX.x.x.xxxx to numer pobranej wersji SDK, np. nexoSDK_21.0.0.2655)
  3. Przekopiować całą zawartość podfolderu Bin z folderu nexoSDK_XX.x.x.xxxx (bez folderu Bin) do katalogu endpointa (domyślnie C:\Program Files (x86)\SellIntegro Dla Nexo), w trakcie operacji należy nadpisać wszystkie istniejące pliki.

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™