Błąd -2147467259

Wstęp

Najczęściej błąd -2147467259 oznacza, że zamówienie w BaseLinker jest niekompletne lub zawiera niepoprawne dane.

Rozwiązanie

Problem może zostać rozwiązany przez weryfikacje zamówienia w panelu BaseLinker i sprawdzenia, czy widać jakiś oczywistych błędów jak np. brak pozycji zamówienia lub zerowa wartość zamówienia. Jeżeli nie udało się ustalić przyczyny problemu wówczas prosimy o kontakt. W treści zgłoszenia prosimy o podanie numeru zamówienia. Numer zamówienia do weryfikacji jest dostępny w historii synchronizacji, nad numerem zamówienia np.: 2017-05-29 05:33:00 Liczba zamówien BaseLinker do przetworzenia(w aktualnej iteracji) = 0 Liczba zamówien BaseLinker do przetworzenia(w aktualnej iteracji) = 5 Dodawanie 44123456 Zamówienie w SGT =-1 Weryfikacja czy zamówienie bedzie przetwarzane = 44123456 Przetwarzanie zamówienia 44123456 Blad Subiekt GT. Kod bledu : -2147467259. Szczególy :

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™