Błąd 424

Kod błędu: Błąd Subiekt GT. Kod błędu : 424. Szczegóły : Wymagany jest obiekt Nie można nawiązać połączenia do Subiekta. Szczegóły 'Wymagany jest obiekt'. Kod Bledu = 424 Problem należy rozwiązać poprzez wybranie metody połączania się z serwerem SQL w naszym endpoincie. 1. Uruchom program "SellIntegro dla Subiekt" 2. Odznacz lub zaznacz "Włącz autentykację Windows"

2.1 Odznacz:

  • Jeżeli w panelu o nazwie "2. Użytkownik usługi" wybrany został specjalny użytkownik o nazwie SYSTEM
  • Przejdź do panelu o nazwie "1. Połączenie do Subiekt"
  • W polu Użytkownik należy wpisać nazwę swojego użytkownika bazy danych (domyślnie "sa") oraz w polu Hasło wpisz hasło swojego użytkownika bazy danych (domyślnie jest to puste pole)

2.2 Zaznacz:

  • Jeżeli w panelu o nazwie "2. Użytkownik usługi" wybrany został użytkownik standardowy
  • W polu Hasło wpisz hasło dzięki którym logujesz się na swój komputer

Problem wynika z tego, że aplikacja jest uruchamiana jako użytkownik (przykładowo konto administrator) a usługa pracuje z użytkownika SYSTEM.

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™