Błąd w Subiekt GT – typu System_ComObject

Po wykonaniu najnowszej aktualizacji Subiekt GT, czasami występuje błąd podczas ładowania biblioteki typu/DLL. Błąd wygląda następująco w naszym integratorze:

W tej sytuacji ręcznie uzupełniamy brakujące pliki.By pobrać pliki użyj linku:1. Plik msado60_Backcompat_i386.tlb skopiować/podmienić do C:\Program Files (x86)\Common Files\System\ado2. Katalog z ADODB skopiować do C:\Windows\assembly\GAC (za pomocą cmd.exe)

  • wywołujemy menu Start,
  • w pole wyszukiwania wpisujemy cmd,
  • uruchamiamy z prawami administratora

W cmd wypisujemy następujące komendy, by skopiować pliki

  1. Wpisujemy po znaku > cd a następnie ścieżkę, gdzie znajduje się folder z plikami.
  2. Gdy będziemy w wybranym folderze wpisujemy dir, by wyświetlić pliki zawarte w wybranym folderze. Dzięki czemu mamy dostęp do nazwy, którą w następnym kroku musimy przepisać.
  3. Wpisujemy copy, następnie “Nazwę folderu”, który chcemy skopiować i miejsce docelowe, czyli : C:\Windows\assembly\GAC

Te komendy pozwolą skopiować dane pliki.