Brak licencji w Subiekt GT

Wstęp

Aplikacje wykorzystujące Sferę(w tym nasza integracja) do działania potrzebują zarówno licencji na Sferę, jak również na stanowisko.

Najczęściej spotykane błędy

  • INS_E_PRZEKROCZONY_LIMIT_LICENCJI 0x800413D5 Nie można zalogować wybranego użytkownika, ponieważ został przekroczony limit wykupionych licencji
  • INS_E_GTA_LICENSE_HOST_LIMIT_REACHED 0x800412BE Zostało osiągnięte ograniczenie licencji Sfery na liczbę stanowisk.

(z dokumentacji C:\Program Files (x86)\InsERT\InsERT GT\Pomoc\gta.chm - temat: "Lista błędów systemu")

Diagnoza

Sprawdzenie licencji Sfery zostało opisane tutaj