Powrót do listy
Subiekt nexo PRO

Co zrobić kiedy po aktualizacji Subiekta nexo PRO nie działają integracje?

W takim przypadku w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy aktualizacja powiodła się na każdym zainstalowanym Subiekcie, jeśli to nie rozwiąże problemu należy wykonać aktualizację bibliotek SDK.Aby wykonać aktualizację SDK należy:Gdy korzystasz z endpointa 3.x.x:

  1. Pobrać odpowiednią wersję SDK nexoSDK_XX_x_x.exe z serwera FTP Insertu: http://ftp.insert.com.pl/pub/aktualizacje/InsERT_nexo/ gdzie XX_x_x jest numerem wersji nexo (np. nexoSDK_21_0_0.exe)
  2. Rozpakować pobrane samorozpakowujące się archiwum do dowolnego folderu. Utworzony zostanie w nim folder nexoSDK_XX.x.x.xxxx (gdzie XX.x.x.xxxx to numer pobranej wersji SDK, np. nexoSDK_21.0.0.2655)
  3. Stworzyć kopię zapasową folderu binaries (domyślnie C:\Users\”nazwa użytkownika”\AppData\Local\InsERT\Deployments\Nexo\ “nazwa podmiotu” \ Binaries)
  4. Przekopiować całą zawartość podfolderu Bin z folderu nexoSDK_XX.x.x.xxxx (bez folderu Bin) do katalogu binaries (domyślnie C:\Users\”nazwa użytkownika”\AppData\Local\InsERT\Deployments\Nexo\ “nazwa podmiotu” \ Binaries), w trakcie operacji należy nadpisać wszystkie istniejące pliki.
  5. Jeżeli problem nadal występuje, należy sprawdzić czy w stworzonej kopii zapasowej istnieje plik “InsERT.Moria.ModelDanych.dll”, jeżeli tak, należy przekopiować ten plik do katalogu binaries (domyślnie C:\Users\”nazwa użytkownika”\AppData\Local\InsERT\Deployments\Nexo\ “nazwa podmiotu” \ Binaries)

Gdy korzystasz z endpointa 2.x.x:

  1. Pobrać odpowiednią wersję SDK nexoSDK_XX_x_x.exe z serwera FTP Insertu: http://ftp.insert.com.pl/pub/aktualizacje/InsERT_nexo/ gdzie XX_x_x jest numerem wersji nexo (np. nexoSDK_21_0_0.exe)
  2. Rozpakować pobrane samorozpakowujące się archiwum do dowolnego folderu. Utworzony zostanie w nim folder nexoSDK_XX.x.x.xxxx (gdzie XX.x.x.xxxx to numer pobranej wersji SDK, np. nexoSDK_21.0.0.2655)
  3. Przekopiować całą zawartość podfolderu Bin z folderu nexoSDK_XX.x.x.xxxx (bez folderu Bin) do katalogu endpointa (domyślnie C:\Program Files (x86)\SellIntegro Dla Nexo), w trakcie operacji należy nadpisać wszystkie istniejące pliki.