Czy mogę mieć kilka EndPointów do jednego konta BaseLinker?

Tak, jednak taka konfiguracja wymaga zmian w definicji procesy integracyjnego i należy taką sytuację zgłosić na pomoc@sellintegro.com. W zależności od systemu używanie wielu EndPointów z jednym kontem BaseLinker może wiązać się z dodatkowymi opłatami.