Powrót do listy
Platforma SellIntegro

Dlaczego zamówienia się nie przenoszą mimo poprawnej konfiguracji i braku błędów?

Podstawowe powody braku zamówień przy poprawnej konfiguracji wtyczki i braku błędów:

  1. Brak potwierdzenia zamówienia. BaseLinker oficjalnie rekomenduje przenoszenie jedynie potwierdzonych zamówień: "Zalecane jest pobieranie tylko potwierdzonych zamówień (get_unconfirmed_orders = false). Niepotwierdzone zamówienia mogą być niepełne. Użytkownik może być np. w trakcie tworzenia zamówienia - istnieje ono już w bazie, jednak nie ma uzupełnionych wszystkich informacji. Niepotwierdzone zamówienia mogą zawierać tylko częściową listę produktów i mogą zostać wkrótce zmienione. Zamówienia potwierdzone najczęściej nie ulegają już zmianie i mogą być bezpiecznie pobrane do zewnętrznego systemu. ", źródło: http://api.baselinker.com/?method=getOrders
  2. Zamówienia są starsze niż 22 godziny od daty utworzenia pierwszej konfiguracji
  3. Zamówienia są starsze niż 7 dni i wtyczka działa ponad 7 dni
  4. Oczekiwanie na synchronizacje zamówień o statusie innym niż wymienione w konfiguracji

Ad 1. Najczęstszym powodem brak potwierdzenia zamówień w systemie eCommerce. Dla BaseLinkera status potwierdzenia zamówienia można zobaczyć na liście zamówień - jako ikonę "P" lub jej brak. Na poniższym przykładzie pierwsze zamówienie jest potwierdzone i zostanie przeniesione do programu fakturującego, natomiast nie zostanie przeniesione zamówienie drugie oraz trzecie.

Opis znaczenia ikon jest dostępny po kliknięciu w ikony

Ad 2. Przy nowych instalacjach wtyczki, zamówienia dodane ponad 23 godziny od daty utworzenia pierwszej konfiguracji, nie są przenoszone. Jeżeli mają Państwo większą ilość zamówień historycznych, które chcieliby Państwo przesłać to prosimy o kontakt (usługa może wiązać się z dodatkową opłatą). Ad 3. Wtyczki, które działają ponad 7 dni, przesyłają zamówienia tylko z ostatnich 7 dni. Jeżeli po tym czasie pojawi się zamówienie, które ma datę utworzenia ponad 7 dni od obecnej daty to nie zostanie przesłane. Jeżeli Państwo spodziewają się regularnie spływania zamówień z datą utworzenia ponad 7 dni to prosimy o kontakt. Ad 4. Proszę upewnić się, że w pytaniu "Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać (...): " jest wybrana opcja wszystkie lub czy zamówienia, które nie są przesyłane mają status o ID wpisanym w pole "O Statusie"

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™