Jak rozwiązać problemy z autoryzacją z Allegro?

Jeżeli wystąpi problem z tokenem Allegro, należy:

  1. Reset tokenu API po stronie scenariusza (należy mieć zalogowane konto allegro i włączoną opcję 2etapowego uwierzytelniania)
  1. Wyłączamy w pełni integrator i zabieramy się za wyczyszczenie cache w ścieżce: C:\ProgramData\SellIntegro\aa507306\AllegroOrdersAuth (tutaj numer po Sellintegro może być różny niż ‘aa507306’) Po tym zabiegu po uruchomieniu ponownie integratora powinien wygenerować się nowy plik.

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™