Jak skonfigurować poprawnie scenariusz do WAPRO Mag?

  1. Dane do połączenia:Poza połączeniem do bazy danych potrzebujemy nazwę firmy, na której będziemy pracować.
  1. Nazwa musi być dokładnie taka, jak w programie. System > Wybór firm > z listy wybieramy interesującą nas firmę > Popraw
  1. Przy wyborze magazynu wpisuje Symbol z programu:Zakładka Magazyn –> Magazyn / wybór magazynu :
  1. Podpis pracownika przy dokumencie:

Numer ewidencyjny znajdziemy w programie WAPRO MagKartoteki –> Pracownicy