Jak sprawdzić ID klienta/CustomerID?

ID Klienta(zwany również Identyfikatorem klienta lub CustomerID) można sprawdzić z poziomu ustawień wtyczki w panelu BaseLinkera: Wymagane kroki:

  1. Moduły i wtyczki
  2. Ustawienia
  3. Ekran konfiguracji wtyczki:

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™