jak sprawdzić numer statusu w BaseLinker który chcę synchronizować?

  1. zaloguj się na swoje konto w baselinkerze ( https://panel.baselinker.com/login.php )
  2. przejdź do zakładki Manager zamówień -> zamówienia ( https://panel.baselinker.com/orders.php#status:all )
  3. najedź myszką na status który chcesz synchronizować, poniżej na pasku stanu przeglądarki zobaczysz ID statusu (patrz screen poniżej)

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™