Jak zacząć korzystać z Sellintegro na ErpBox?

Integacje dla ErpBox z Subiektem GTBy włączyć zautomatyzowaną integrację z Subiekt GT na ErpBox, wybieramy zakładkę – Administracja –> Integracje i dodatki

1. Przechodzimy do “Programy magazynowo-księgowe” oraz wybieramy integrację Sellintegro.

2. Kolejnym krokiem jest wybór pakietu naszych integracji:

Pakiet I – obsługa zamówień:eksport zamówień do Subiekt GT (wszystkich lub wybranych według statusu),przypisanie dowolnego statusu, magazynu i kategorii w Subiekt GT,automatyczne tworzenie ZK/paragonów/faktur VAT,rezerwacja towarów w Subiekt GT,tworzenie nowych i łączenie istniejących kontrahentów do pobranych zamówień,przetwarzanie kosztów transportu i sposobu płatności.Pakiet II – zawiera Pakiet I oraz przesyłanie stanów magazynowych, w tym: wybranie magazynu Subiekt GT, z którego będą pobierane stany magazynowe,automatyczne łączenie produktów po dowolnej wartości (nazwa, symbol, EAN, SKU).Pakiet III – zawiera Pakiet I/II, a dodatkowo: aktualizacja cen z wybranego cennika Subiekt GT,eksport bazy produktów z Subiekt GT do magazynu ErpBox.3. Wybieramy interesującą nas Integrację i przechodzimy do konfiguracji scenariusza.

Po uzupełnieniu i zapisaniu pierwszego scenariusz istnieje możliwość pobrania integratora. Po zakończeniu wszystkich konfiguracji zapisujemy uzupełnione dane ze scenariusza w ErpBox.

Następnie – Zakończ konfigurację

4. W dowolnej chwili możemy wrócić do konfiguracji i edycji scenariusza.By przejść do edycji:Administracja –> Integracje i dodatki –> Wyszukujemy integrację Sellintegro –> Szczegóły

5. Dostępne wtyczki naszej integracji

Przesyłanie zamówień z ERPBOX do Subiekt GT -> Dzięki wtyczce możliwe jest stworzenie wybranego rodzaju dokumentu w Subiekt GT na podstawie zamówień znajdujących się w ErpBox.Przesyłanie produktów z Insert Subiekt GT do ErpBox -> Wtyczka przesyła produkty z magazynu Subiekt GT do ErpBox.Aktualizacja cen z wybranego cennika Subiekta GT do ErpBox -> Wtyczka aktualizuje ceny z wybranego cennika Subiekt GT do ERPBOX.