Jak zaimportować wzorzec wydruku faktury SellIntegro do WAPRO Mag

UWAGA! Do wykonania tych kroków trzeba posiadać wersję Wapro Prestiż lub wyższą!Po zalogowaniu się do Wapro należy przejść do zakładki “Administrator”, a następnie do “Raporty”:

Następnie należy kliknąć “Dodaj”:

Teraz należy wpisać nazwę wzorca wydruku (tą nazwę trzeba będzie wpisać w scenariuszu konfiguracyjnym integracji), zaznaczyć że to wzorzec wydruku z Crystal Reports oraz jako plik definicji należy wskazać plik pobrany ze scenariusza konfiguracyjnego wtyczki do wysyłki dokumentów mailowo do klientów (lub stąd):

W zakładce “Parametry raportu Crystal Reports” należy się upewnić że jest zaznaczone pole “Identyfikator obiektu”:

Następnie trzeba przejść do “Formuły” i jeśli nie ma, to dodać dwie formuły:

Pierwsza formuła:Nazwa: EAN13Typ danych: TekstDefinicja SQL: select dbo.RM_Func_Ascii2EAN13(kod_kreskowy) from dokument_handlowy where id_dokumentu_handlowego = 1Druga formuła:Nazwa: IN_OswiadczenieTyp danych: TekstDefinicja SQL: select `Tak`Ostatnim krokiem jest nadanie uprawnień, w zakładce Uprawnienia/RODO należy się upewnić, że użytkownik z którego korzysta integrator SellIntegro posiada uprawnienia do używania tego wzorca: