Powrót do listy
Platforma SellIntegro

Jaką nazwę ma mieć wygenerowany i załączony do e-maila dokument?

Podczas generowania pliku .pdf z paragonem lub fakturą, który ma być wysłany do klienta drogą mailową, integracja nadaje mu jakąś nazwę. Do wyboru w scenariuszu konfiguracyjnym są:a) Numer dokumentu – nazwą pliku .pdf zostaje numer dokumentu, w którym ukośniki (/) zostają zamienione na znak podkreślenia (_). Np. FV_284_06_2020.pdfb) Wewnętrzny identyfikator dokumentu – nazwą pliku .pdf zostaje wewnętrzny, Subiektowy identyfikator dokumentu. np. 2277364.pdf

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™