Korzystam z BaseLinkera i jestem na etapie wybierania programu do fakturowania. Jaki system powiniene wybrać aby SellIntegro miało z nim największą funkcjonalność?

Subiekt GT jest obecnie najbardziej popularnym systemem wśród naszych klientów, zatem ze strony tego systemu spływa do nas najwięcej próśb o dodatkową funkcjonalność. Z tego powodu moduł dla Subiekt GT jest najbardziej rozwinięty. Z racji popularności Subiekt GT, moduł SellIntegro dla Subiekt GT jest też modułem najbardziej sprawdzonym

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™