Mam błąd 1A8, co dalej?

Pojawił się błąd 1A8? Oto łatwe rozwiązanieBłąd o podanym symbolu najczęściej oznacza brak wolnej sfery, do której może się podłączyć rejestrator. W tym przypadku zalecamy rozłączyć wszystkie stanowiska w programie serwisowym. Poniższe zrzuty ekranu wyjaśnią, jak otworzyć program serwisowy i rozłączyć wszystkie stanowiska.

Jeżeli błąd dalej będzie występował pomimo rozłączenia stanowisk. To proszę w menadżerze zadań zakończyć wszystkie procesy Subiekt GT/nexo PRO.

Jeśli mimo powyższych działań integracja nadal nie ruszyła i pojawia się ten błąd skontaktuj się z nami na pomoc@sellintegro.com.

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™