Mapowanie płatności w Subiekt GT

Mapowanie płatności w Subiekt GTAby płatność z zamówienia w BaseLinker została przetworzona na dokument w Subiekt GT należy skonfigurować 33 punkt wtyczki “Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?”.Podczas konfiguracji należy ustawić, czy chcemy przy każdym zamówieniu wykorzystywać jedną wybraną metodę płatności lub czy ma ona zostać określona na podstawie mapowania opartego o tabelę.Jeśli chcemy, aby każde zamówienie miało oznaczoną płatność jako np. płatność kartą, należy zaznaczyć wybraną opcję, a następnie wprowadzić nazwę wybranej płatności w Subiekt GT, np. poprzez wykorzystanie look up’u..

Drugim sposobem jest określenie metody płatności na podstawie tabeli wykorzystując do mapowania wybrany parametr:

  • status zamówienia,
  • metodę płatności,
  • sposób dostawy.

Należy pamiętać, że wybrane sposoby płatności muszą istnieć w Subiekt GT. Aby sprawdzić dostępne metody płatności lub utworzyć nowe należy Przejść do programu i następnie przejść do słowników, gdzie są dostępne:

  • Płatność kartą przy sprzedaży (karta),
  • Płatności kredytowe (kredyt),
  • Terminy płatności (kredyt kupiecki).

Gdyby pomimo poprawnego skonfigurowania nadal występował problem z przetworzeniem płatności, należy sprawdzić, czy wybrana płatność jest aktywna. Ustawienia są dostępne w Subiekt GT po przejściu do Parametrów Subiekta w sekcji Parametry, następnie w drugiej zakładce Płatności można wybrać, jakie płatności są aktywne lub nieaktywne.

Więcej informacji na temat konfiguracji przetwarzania płatności można znaleźć tutaj.