Powrót do listy
Platforma SellIntegro

Nie dodaje się PDF do zamówienia, dlaczego?

Parametry synchronizacji:

Wtyczka do przesyłania faktur (PDF) z Subiekt GT (SGT) do zamówień w BaseLinker, można skonfigurować według indywidualnego procesu firmy. Scenariusz posiada kilka opcji konfiguracji:

  • Możliwość generowania faktur w SGT na podstawie wybranego statusu zamówienia w BaseLinker.
  • Możliwość przeniesienia zamówienia do wybranego statusu w BaseLinker, gdy PDF został wygenerowany i przesłany poprawnie.
  • Możliwość przeniesienia zamówienia do wybranego statusu w BaseLinker, gdy nastąpił błąd (np. nie można wygenerować faktury w SGT).

Warunki synchronizacji:

BaseLinker umożliwia przesłanie faktury PDF tylko do zamówień, którym została ona już wygenerowana wewnątrz aplikacji.

Po wystawieniu dokumentu po stronie BaseLinker integracja doda PDF do zamówienia

W pytaniu 11 scenariusza możemy powiązać statusy zamówień z odpowiednią serią dokumentów aby automatycznie wystawiać po Stronie BaseLinker Faktury/Paragony

Klient, który otrzyma link “informacje o zamówieniu” dostępny w konkretnym zamówieniu w BaseLinker, będzie miał możliwość pobrania faktury, która została wygenerowana w Subiekt GT i została przeniesiona do Baselinkera.