Obsługa kompletów w integracji “Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Insert Subiekt GT”

Aby włączyć obsługę kompletów w integracji Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Insert Subiekt GT, należy rozwinąć opcje zaawansowane w konfiguracji, przy ustawieniach dotyczących przetwarzania produktów:

Po rozwinięciu tego menu, naszym oczom ukaże się kilka ustawień:

Wszystkie ustawienia są domyślnie ustawione na “Nie”.Czy stosować rabaty na produkty?:Informacje o rabatach znajdziesz tutaj: https://sellintegro.pl/wiki/ustawienie-rabatow-przy-zamowieniach-do-subiekt-gt/Czy montować komplety?:Jeśli produkt przesyłany z BaseLinkera do Subiekta GT jest komplet, którego nie ma odpowiedniej ilości na stanie w Subiekcie GT, to komplet zostanie automatycznie zmontowany i dodany na zamówienie.Zamiast montowania kompletów dodać na dokument jego poszczególne składniki?:Gdy to ustawienie jest włączone, to jeśli produkt przesyłany z BaseLinkera do Subiekta GT jest kompletem, wtedy integracja zamiast dodać na zamówienie w Subiekcie GT cały komplet, doda jego składniki. Wszystkie składniki, oprócz ostatniego, zostaną dodane z ceną 0 zł. Ostatni składnik kompletu zostanie dodany z ceną całego kompletu.W momencie dodawania poszczególnych składników zamiast ceny 0 zł użyj 1 zł:To dodatkowe ustawienie, które można włączyć tylko, gdy dodawanie na dokument poszczególnych składników jest włączone. Zamiast dodawać wszystkie składniki z ceną 0 zł oraz ostatniego składniku z ceną całego kompletu, wszystkie składniki kompletu zostaną dodane z ceną 1 zł, a ostatni składnik z ceną wyrównującą do ceny kompletu (tak, aby łączna cena składników kompletu zgadzała się z ceną kompletu).