Połączenie z WooCommerce – generowanie kluczy konta

1. We wtyczkach, które łączą się z systemem WooCommerce, wymagane jest połączenie przy użyciu “Klucza klienta konta” oraz “Poufnego klucza konta”:

2. Adres twojego sklepu WooCommerce to adres prowadzący do strony głównej twojego sklepu w WooCommerce, np. https://przykladowysklep.pl.3. Klucz klienta konta WooCommerce oraz Poufny klucz konta to klucze, które należy wygenerować w panelu administracyjnym w swoim sklepie.4. W menu administracyjnym należy wejść do: WooCommerce > Ustawienia > Zaawansowane > REST API > Dodaj klucz.

5. W menu generowania klucza należy wpisać opis klucza, wybrać użytkownika oraz nadać uprawnienia do zapisu/odczytu. W przypadku wybrania samego odczytu, nie będziemy w stanie aktualizować stanów magazynowych w WooCommerce! Najlepiej zawsze wybierać zapis/odczyt!

6. Po zatwierdzeniu klucza, pojawi się Klucz klienta oraz Klucz prywatny – to właśnie dwa klucze, które trzeba wpisać do konfiguracji naszej integracji jako “Klucz klienta konta” oraz “Poufny klucz konta”. Klucze najlepiej jest zapisać w notatniku lub innym pliku, ponieważ po zamknięciu strony nie będzie możliwości, aby je ponownie zobaczyć!