Powrót do listy
Platforma SellIntegro

Ponowna Rejestracja EndPointa

Wstępa) Poniższa procedura jest przedstawiona na przykładzie systemu Subiekt, jest ona jednak identyczna dla wszystkich systemów ERP wspieranych przez SellIntegro. Jeżeli używają Państwo innego systemu niż Subiekt GT to zamiast „Subiekt GT” należy wybrać inn nazwę systemu ERP, np. nazwa usługi dla systemu Comarch ERP Optima to. „SellIntegro dla Optima”).Kroki do wykonaniaW zależności od działania integratora zatrzymaj usługę systemową “SellIntegro dla Subiekt” lub zamknij aplikację. Następnie zamknij konfigurator “SellIntegro dla Subiekt” (jeżeli był otwarty).

Przejdź do katalogu instalacyjnego EndPointa C:\Program Files (x86)\SellIntegro Dla SubiektPrzejdź do podkatalogu ConfigUsuń plik cloudstairs_endpoint_data.xmlUruchom konfigurator EndPointa poprzez wybranie z menu systemu Windows”SellIntegro dla Subiekt” lub poprzez skrót na pulpicie „SellIntegro dla Subiekt”Pojawi się ekran do wpisania Tokenu, który możesz pobrać z panelu integracji.

Na koniec należy uzupełnić dane połączeniowe (każdy system ERP ma inny sposób) i tyle, Państwa integrator jest poprawnie zainstalowany !