Przepisywanie kategorii na generowany dokument

Gdy utworzymy ZK przy pomocy naszej integracji ” PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z BASELINKER DO INSERT SUBIEKT GT ” możemy przypisać , jaką kategorię wpisać w Subiekcie GT do dokumentu.Dodaliśmy możliwość przenoszenia tych kategorii podczas generowania FS lub PAI.

  • Opcja NIE przypisuje domyślną kategorie ustawioną w Subiekcie.
  • Opcja TAK przenosi identyczną kategorie z ZK do FS lub PAI
Zapraszamy do skorzystanie z nowej funkcjonalności!