Skąd pobrać Customer Key i Secret Key w Woocommerce?

Integracje z Woocommerce wymagają podania następujących danych do połączenia:

  • Adres sklepu
  • Klucz klienta (CustomerKey)
  • Klucz prywatny (SecretKey)

Gdzie w Woocommerce znaleźć CustomerKey i SecretKey?Zaloguj się do swojego panelu WordPress. A następnie wejdź do Panelu Woocommerce. Na pasku po lewej stronie, kliknij zakładkę Ustawienia, znajdującą się tuż pod zakładką Woocommerce.