Sprawdzanie dostępności produktów w całym magazynie BaseLinker

Zmodyfikowaliśmy działanie integracji do przesyłania produktów z Subiekt GT do BaseLinker. Od teraz mogą Państwo włączyć funkcję, która sprawdza istnienie produktów w CAŁYM magazynie BaseLinker (nie tylko w kategorii do której te produkty są przesyłane). Zapobiega to duplikowaniu się produktów w momencie, w którym przeniesiemy produkty do innej kategorii BaseLinker.

TAK – zaznaczając tę opcję spowodujemy, że system będzie sprawdzał wszystkie kategorie w BaseLinker przed dodaniem produktu. Jeżeli znajdzie powiązany produkt w innej kategorii niż docelowej, to nie zostanie on dodany.NIE – zaznaczając tę opcję spowodujemy, że system będzie sprawdzał tylko tą kategorię, do której chcemy przesłać produkty. Oznacza to, że jeżeli produkt istnieje w BaseLinker, ale znajduje się w innej kategorii niż docelowa, to system i tak doda ten produkt ponownie.