Powrót do listy
Platforma SellIntegro

Synchronizacja stanów - obsługiwanie więcej niż jednego magazynu

Jeżeli Państwo chcą aby stany synchronizowały się z więcej niż jednego magazynu, mogą Państwo dodawać kolejne magazyny wypisując je po przecinku.

W momencie synchronizacji stany sumują się z kilku magazynów.