Doradztwo biznesowe +48 796 300 128
email pomoc@sellintegro.pl

Tryby pracy endpointa (integratora) i różnice w jego działaniu

  1. Wstęp 

Aplikacja końcówki integracji, czyli wspomniany tytułowy endpoint/integrator ma możliwość pracy w trzech różnych trybach. Każdy z trybów ma swoje cechy szczególne. Wybór pracy endpointa zależy od środowiska, na którym pracuje. Na jakość pracy integratora wpływ ma system Windows i jego konfiguracja (przydzielone uprawnienia, reguły, wyjątki, zapora itd.). Zaleca się instalację endpointa na użytkowniku z prawami administratora Windows. Należy dobrać taką opcję, która zapewni bezproblemowe połączenie endpointa z serwerem Sellintegro i bazą danych ERP. 

  1. Tryby pracy:

  1. Domyślnie endpoint uruchamia się po instalacji w trybie pracy APLIKACJI, oznacza to, że integrator działa i przetwarza informacje tak długo, jak zalogowany i odblokowany będzie pulpit użytkownika Windows, na którym został zainstalowany. Dużą zaletą tego sposobu pracy jest możliwość podglądu logów endpointa w czasie rzeczywistym. Wylogowanie pulpitu spowoduje jego wyłączenie i zatrzymanie integracji. Należy pamiętać, aby po zalogowaniu pulpitu i uruchamiania endpointa wyrazić zgodę na jego uruchomienie. W tym trybie pracy w przypadku używania wtyczki do przesyłania plików PDF do BaseLinker, będzie wyskakiwać cyklicznie małe okienko generowania dokumentów, co może przeszkadzać podczas użytkowania pulpitu. 

Podczas pracy endpointa w tym trybie, możemy jego procesy znaleźć w Menedżer zadań systemu Windows w zakładce Szczegóły. Widoczne tam są wszystkie procesy Sellintegro, jest ich kilka, co jest poprawnym działaniem. Sellintegro.exe to nasz endpoint, zaś SellintegroAppWorker.exe to kolejne procesy dodanych wtyczek na koncie Sellintegro.pl. W celu rozróżnienia wtyczek warto uruchomić w Menedżer zadań zakładkę Wiersz poleceń, aby mieć dostęp do nazw kodów wtyczek. Informacja ta przydatna jest w celu restartu endpointa w przypadku jego awarii, artykuł tutaj: Co zrobić kiedy zawiesi się integrator?

Dostęp do logów endpointa można uzyskać klikając dwukrotnie na ikonie na pasku zadań (kropka 1) lub gdy jest schowany w ‘tray’: klikamy w dziubek (kropka 2) i szukamy ikony Sellintegro. Z racji braku opcji zatrzymania podglądu logów, jeżeli chcemy przeanalizować wpisy, należy zmaksymalizować okno silnika logów i wykonać zrzut ekranu lub zamrożenie ekranu. 

a)

b) 

c)

  1. Tryb pracy SPECJALNY UŻYTKOWNIK SYSTEM, jest to pierwsza opcja trybu pracy jako usługa w systemie Windows. W tym trybie integrator działa w tle, bez względu na zalogowany pulpit, jest uruchamiany podczas startowania wszystkich innych usług systemu Windows i nie wymaga potwierdzenia uruchomienia. Integrator skorzysta z uprawnień przydzielonych dla użytkownika SYSTEM w konfiguracji systemu Windows. Aby uruchomić tę opcję, należy odznaczyć checkbox “Uruchom jako aplikacja” co spowoduje wybór opcji pracy jako usługa. W tym trybie nie ma dostępnego podglądu logów pracy endpointa. 

Jak przyznać użytkownikom prawa do zarządzania usługami

  1. Tryb pracy WYBRANY UŻYTKOWNIK STANDARDOWY pozwala na wybór konkretnie podanego użytkownika systemu Windows z odpowiednimi uprawnieniami administratora. Domyślnie wpisze się w nazwie użytkownika nazwa konta, na którym został uruchomiony endpoint. Ważne jest, aby podać hasło do użytkownika. Hasło jest wymagane, więc jeżeli wskazany użytkownik nie ma hasła, należy takie założyć. W tym trybie nie ma dostępnego podglądu logów pracy endpointa. 

Uwaga: należy podać hasło do konta, nie PIN do logowania pulpitu. 

W obu trybach pracy jako usługa, możemy ją znaleźć w Menedżer zadań systemu Windows w zakładce Usługi. Informacja ta przydatna jest w celu restartu endpointa w przypadku jego awarii, artykuł tutaj: Co zrobić kiedy zawiesi się integrator?

Pamiętaj, aby przy każdej zmianie opcji uruchamiania endpointa sprawdzić czy wtyczki działają poprawnie. Głównie należy zwrócić uwagę, czy:

a) zamówienia procesuja się, 

b) PA/FS drukują się i fiskalizują jeżeli taką opcję wykorzystujemy, 

c) wtyczka PDF ma dostęp do odpowiednich katalogów i dodaje pliki. 

3. Błędy

Błędne działanie integracji często zgłaszane jest również w dziennikach wtyczek, przykładowo: 

W takim przypadku należy zweryfikować kolejno: 

  1. inny tryb pracy endpoina niż wybrany
  2. weryfikacja, czy po stronie systemu Windows nie dokonano zmiany nazwy użytkownika, jego hasła lub przydzielonych uprawnień
  3. wykonać restart endpointa: Co zrobić kiedy zawiesi się integrator?

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™

Nasz serwis internetowy używa plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności w celach statystycznych oraz w celach marketingowych. Klikając ,,Akceptuj” akceptujesz przetwarzanie plików cookies, które są niezbędne do funkcjonowania naszej strony www oraz zapamiętują ustawienia sesji użytkownika. Wybierając „Dostosuj” możesz zarządzać swoimi preferencjami, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie plików cookies w celach marketingowych, analitycznych oraz w celu pobrania cookies dla portali społecznościowych. Szczegółowe zasady przetwarzania plików cookies, udostępniamy w Polityce plików cookies.