Ustawiania numeracji - odwzorowywanie faktur

Odwzorowując faktury z wykorzystaniem naszej integracji, mamy możliwość dodawania faktur z numeracją - miesięczną lub roczną.Zależnie od ustawień w BaseLinker musimy wprowadzić zmiany w parametrach w Subiekt GTUstawienia w BaseLinker: W menu po lewej stronie wybieramy Manager zamówień -> FakturyKlikamy zakładkę "Ustawienia".

Ustawienia Subiekt GT: Administracja -> Parametry"Numeracja dokumentów"Wybieramy Faktura VAT sprzedaży

Ustawienia w Subiekcie powinny być dostosowane do ustawień w BaseLinker (numeracja roczna / miesięczna)