Powrót do listy
Platforma SellIntegro

Usuwanie integratora po zmianie miejsca instalacji

Usuwanie integratora po zmianie miejsca instalacjiW przypadku zmiany miejsca instalacji integratora (endpointa) na nową instancję należy usunąć go a następnie zainstalować na nowo w docelowym miejscu.Przed dezinstalacją należy zamknąć integrator jeżeli działa jako aplikacja lub zatrzymać w menadżer zadań - usługi jeżeli działa jako usługa. Aby poprawnie usunąć endpoint na oprogramowaniu Windows należy wykonać to za pomocą “Dodaj lub usuń programy” w ustawieniach.

Po poprawnym procesie odinstalowania integratora należy jeszcze upewnić się, że wszystkie jego pliki zostały usunięte z dysku.Pierwszym miejscem do sprawdzenia jest ścieżka:

  • C:\Program Files (x86)\SellIntegro dla Subiekt GT
  • Jeżeli istnieje folder SellIntegro dla (nazwa ERP) należy go usunąć
  • Drugim miejscem do sprawdzenia będzie ścieżka
  • C:\ProgramData\SellIntegro

Aby wyświetlić ukryty folder ProgramData należy w panelu Widok zaznaczyć opcję widoczną na zrzucie ekranu poniżej.

Jeżeli istnieje folder SellIntegro należy go usunąć.Po wykonanej dezinstalacji można pobrać i zainstalować integrator w nowym miejscu, podając token rejestracyjny znajdujący się wraz z endpointem w panelu dowolnej wtyczki odpowiedniego systemu ERP.

To na tyle ! Integrator jest odinstalowany :)

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™