Własny przycisk w BaseLinker

W BaseLinker mamy możliwość stworzenia swoich własnych przycisków, które będą widoczne na karcie zamówienia.W połączeniu z naszymi integracjami możemy przyspieszyć np. tworzenie faktur do zamówień w BaseLinker w systemach ERP.Jako przykład utworzymy przycisk, który umożliwia utworzenie FS /PAi/ ZK w Subiekt GT z wykorzystaniem wtyczki :https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/23-synchronizacja-zamowien-baselinker-insert-subiekt-gt.htmlPrzechodzimy w menu BaseLinker Manager zamówień -> Automatyczne Akcje -> Zdarzenia własne

By stworzyć przycisk wybieramy "Dodaj zdarzenie indywidualne"

Po stworzeniu przycisku przechodzimy do zakładki "Automatyczne akcje".Korzystając z integracji przesyłania zamówień w scenariuszu ustawiamy status, z którego mają być pobierane zamówienia, by utworzyć na ich podstawie dokument w Subiekt GT.Tworząc akcje dla przycisku ustawiamy dany status.

Od teraz w liście wszystkich zamówień lub w konkretnym zamówieniu utworzy nam się zdarzenie własne czyli przycisk.