Powrót do listy
Platforma SellIntegro

Wystąpił problem z synchronizacją na żądanie, co oznacza ten komunikat?

Czerwony komunikat przy synchronizacji może oznaczać:- trwa jeszcze przesyłanie danych z poprzedniej pętli- chwilowe lub dłuższe zawieszenie się integracji- integrator nie jest uruchomiony,- integracje pracują automatycznie, bez konieczności wciskania przycisku “uruchom teraz”.

Aby synchronizacja zaczęła działać należy:1. Odczekać kilka sekund lub minut, w zależności od ilości przesyłanych produktów, zamówień i spróbować ponownie (im więcej produktów/zamowień tym proces może być dłuższy).2. Odczekać chwilę na odwieszenie się integracji. Nie polecamy wyłączać jej ręczne zbyt często, ponieważ może zawiesić to inne poprawnie działające procesy. Należy robić to w sytuacji, kiedy integracja od dłuższego czasu nie odpowiada.Aby wyłączyć ręcznie należy prawym przyciskiem myszy wejść w "menedżer zadań" na pasku Windows. Następnie wybrać zakładkę "szczegóły", w "wiersz polecenia" zaznaczyć wtyczkę, która się zawiesiła i wybrać "zakończ zadanie".

Kiedy widać, że wtyczka już zniknęła z menadżera zadań, ponowne uruchamiamy synchronizację.Jeśli nie ma kolumny "wiersz polecenia" to dodajemy klikając prawym przyciskiem myszy na dowolną kolumnę będąc w zakładce "szczegóły" wybierając opcję "wybierz kolumny". Następnie znaleźć "wiersz polecenia" i dodać.

3. Upewnić się czy integrator jest włączony i jeśli nie to po prostu go uruchomić.

Jeśli pomimo prób integracja nadal nie ruszyła prosimy o kontakt poprzez czat lub pomoc@sellintegro.com.