Powrót do listy
Platforma SellIntegro

Zmieniam komputer na nowy, jak przenieść rozwiązanie integracyjne?

Wstęp

Na nowym komputerze należy ponownie zainstalować i skonfigurować Integratora(końcówka integracyjną odpowiedzialna z komunikacje z programem fakturującym). Odinstalowanie oprogramowania na starym komputerze jest wskazane ale nie jest wymagane.

Konfiguracja Integratora na nowym komputerze

Dla Subiekta wymagane są następujące kroki do uruchomienia ponownie integracji(dla innych systemów fakturujących należy podjąć analogiczne kroki): Procedura instalacji: 1) Proszę ściągnąć naszą końcówkę integracyjną z https://sellintegro.pl/wiki/pobierz/ (link bezpośredni do pliku instalacyjnego w przypadku Subiekta: https://bl2gt.sellintegro.com/endPoints/SellIntegroSubiekt.msi . ) 2) Po instalacji pojawi się ekran rejestrujący, gdzie trzeba wpisać token rejestrujący, który można pobrać ze strony ustawień naszyj wtyczki w BaseLinkerze(W przypadku wtyczki Zamówień dla Subiekta to: https://panel.baselinker.com/module_orbis.php?app=subiekt) - przycisk "Generuj token rejestracyjny". 3) Po wpisaniu tokenu rejestrującego należy uzupełnić dane do połączenia do Subiekta

4) Gdyby w konfiguratorze połączenie do Subiekta się powiodło ale w historii synchronizacji wystąpiłyby problemy z logowaniem do Subiekta to proszę zmienić "Użytkownika usługi" na użytkownika, na którego Państwo się zazwyczaj logują do pracy z Subiektem.