Jak ustawić cechę typu 'Warunek' na towarze w enova365?

Pierwszym krokiem do dodania cechy typu 'Warunek' na towar w enova365 jest zdefiniowanie takiej cechy w opcjach programu.

W opcjach należy przejść do "Handel" > "Cechy" > "Towary". Tu znajduje się lista cech dla towarów, należy dodać nową cechę używając przycisku "Nowy (Definicja cechy)".

Podczas tworzenia nowej cechy istotnym jest to, żeby wpisać nazwę w polu "Nazwa" oraz wybrać typ "Warunek" w polu "Typ wartości wprowadzanej cechy".

Po dodaniu nowej cechy należy przejść do karty przykładowego towaru któremu chcemy nadać tą cechę. Jeśli w karcie towaru nie widzimy zakładki "Cechy" należy zaznaczyć "Widok" > "Pokaż cechy".

Jeśli w zakładce "Cechy" nie widzimy swojej nowo-dodanej cechy, należy włączyć wyświetlanie jej w "Pola" > "Wyświetlanie cechy...".

Gdy widzimy naszą cechę typu "Warunek" w zakładce "Cechy" wystarczy już tylko zaznaczyć checkbox obok oraz zapisać i zamknąć kartę towaru.