Wiki — enova365

Jak ustawić cechę typu 'Warunek' na towarze w enova365?

Ustawianie stawki VAT produktów w Enova365 (Próba zmiany wartości pola ‘Stawka VAT’ – pole w trybie ‘tylko do odczytu’)

Gdzie znaleźć poszczególne dane do połączenia z enova365?