Ustawianie stawki VAT produktów w Enova365 (Próba zmiany wartości pola ‘Stawka VAT’ – pole w trybie ‘tylko do odczytu’)

Integracja przesyła do zamówień w enova365 stawki VAT produktów takie, jak na zamówieniu w BaseLinkerze. Aby integracja mogła ustawić inną niż domyślną stawkę VAT na zamówieniu w enovie365, konieczne jest ustawienie uprawnienia użytkownikowi, z którego korzysta integrator.Aby ustawić to uprawnienie, należy wejść w opcje i wybór Handel > Definicje dokumentów > [Wybór dokumentu, który tworzymy w enovie365. W przypadku zamówień ZO będą to “Zamówienia – oferty” > Wybór dokumentu, który tworzymy w enovie365.

Następnie należy wejść w zakładkę Pozostałe i ustawić “Edycja stawki VAT na pozycji:” na “Tak”: