Doradztwo biznesowe +48 796 300 128
email pomoc@sellintegro.pl
Dostępny nowy regulamin. Obowiązywać będzie od 21.03.2024 r.
Przesyłanie zamówień
31
Ilość aktywnych instalacji
>1000 -
aktywnych instalacji
10-100
aktywnych instalacji
Kod wtyczki:

BLK_CAI_COM_ORD_SGT_100

Wypróbuj za darmo
Scenariusz konfiguracji

Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt GT

Wtyczka umożliwia automatyczne pobieranie zamówień i przesyłanie ich między systemem ERP a drugą platformą e-commerce.

Wtyczka “Przesyłanie zamówień z BaseLinker do Subiekt GT” umożliwia zautomatyzowanie procesów sprzedażowych dla zamówień z różnych źródeł (marketplace, sklepy internetowe) zagregowanych na platformie BaseLinker.

Zobacz dokumentację wtyczki

Główne funkcjonalności

Zyskasz natychmiastowe przetwarzanie zamówień z BaseLinker w Subiekt GT z opcją drukowania potrzebnych dokumentów.
Możliwość tworzenia różnorodnych dokumentów (ZK, PA/PAi, FS), ich korekt, automatycznego druku oraz obsługi różnych stawek VAT, co zwiększa efektywność obsługi sprzedaży.
Automatyczne lub ręczne uruchamianie przetwarzania zamówień, możliwość ustawienia zakresu dni i godzin działania oraz elastyczne mapowanie statusów zamówień.

Główne funkcjonalności

Dzięki automatycznemu przesyłaniu zamówień znacznie uprościsz pracę operacyjną. Zredukujesz czasochłonne zadania, co przełoży się na zwiększenie efektywności całego zespołu.
Unikniesz błędów wynikających z ręcznego wprowadzania informacji, przesyłanie danych między platformami będzie o wiele dokładniejsze.
Poprzez automatyzację skrócisz czas od momentu złożenia zamówienia przez klienta, do momentu jego realizacji. Twoje zamówienia będą realizowane znacznie szybciej.
Przesyłanie zamówieńPrzesyłanie zamówień

Zaoszczędź 3 etaty automatyzując ręczną obsługę systemów!

Dzięki integracji Subiekta GT oszczędzaj czas i uniknij 92% popełnianych błędów. 

Zacznij już teraz
PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII

Dlaczego warto wybrać integrator SellIntegro?

Nasze systemy miesięcznie obsługują 6-10 milionów zamówień o tygodniowej sumarycznej wartości ok. 150 mln zł. Oferujemy ponad 400 gotowych integracji oraz pakiety integracyjne dla najpopularniejszych polskich systemów księgowych.

Chmurowa Platforma SellIntegro
Konkurencyjne integratory aplikacyjne
Szybkość
Synchronizacja co 3 sekundy
Synchronizuj dane między systemami w czasie rzeczywistym nawet co 3 sekundy.
Synchronizacja co kilka minut / godzin
Często występujące kolejkowanie procesów, prowadzące do opóźnień w synchronizacji.
Elastyczność
Dowolność w konfiguracji
Nasze wtyczki można konfigurować, osiągając więcej możliwości ustawień.
Ograniczenia w konfiguracji
Sztywne funkcje uniemożliwiające personalizacje.
Niezawodność
Integracja działa niezależnie
Dzięki hybrydowej infrastrukturze jesteśmy pewni stabilności naszych usług, nawet przy globalnych awariach.
Aplikacja i biblioteka lokalna
Funkcjonowanie integracji zależne od lokalnej infrastruktury.
Support
24 / 7
Nasz dział support liczący 17 osób jest dla Ciebie codziennie dostępny, aby wspierać Cię w osiąganiu większych zysków.
Ograniczony
Brak działu support, kolejkowanie zgłoszeń.
Przesyłanie zamówień

Szczegółowe funkcjonalności

Funkcjonalności

 • Automatycznie przesyłaj zamówienia dokładnie tak jak chcesz, bez popełniania błędów i ręcznego tworzenia dokumentów.
 • Możesz wybrać typ dokumentu czy kontrahenta, który ma być utworzony oraz na którym magazynie dokument ma się pojawić.
 • Dokonuj wyboru, w jaki sposób mapować produkty i wybierz metodę przetwarzania kosztu transportu i płatności.
 • Dla porządku oznaczaj transakcje VAT i JPK VAT.
 • Automatyczne dokonuj potwierdzeń przesłania zamówień z systemu ERP.
 • Możesz również określić dopuszczalny przedział czasowy przesyłania zamówień (np. pomiędzy 6:00-21:00).

*w celu potwierdzenia, że wyżej opisane funkcjonalności są dostępne dla Twojego systemu, skontaktuj się z nami.

Opis wtyczki

Wtyczka pozwala na przetworzenie zamówień z BaseLinker do wybranego w konfiguracji dokumentu w Subiekt GT. Wykorzystując naszą integrację na podstawie karty zamówienia w BaseLinker utworzysz m.in dokument ZK, PA/PAi lub FS i wydrukujesz go na wybranej drukarce.

Główne funkcjonalności wtyczki

 • możliwość ustawienia zakresu do ilu dni wstecz wtyczka ma przetwarzać zamówienia
 • możliwość ustawienia automatycznego i ręcznego uruchamiania.
 • W przypadku automatycznego uruchamiania można wybrać długość przerwy pomiędzy uruchomieniami
  - bez przerwy
  - 15 sekund, 30 sekund
  - 1 minuta, 5 minut, 15 minut, 30 minut oraz 60 minut
  - dni uruchamiania wtyczki
  - przedziały godzinowe w których wtyczka ma działać
 • konfiguracja z których statusów zamówienia mają być przetwarzane, możliwość zmiany statusu zamówienia w przypadku poprawnego dodania dokumentu oraz gdy dokument nie zostanie dodany z powodu jakiegoś błędu
 • możliwość automatycznego usunięcia ZK lub zmiany statusu rezerwacji
 • wystawianie korekt faktu/zwrotów detalicznych oraz korekt częściowych wraz z przypisaniem przyczyny korekty, metody płatności i numeru korekty do zamówienia w Baselinker
 • możliwość tworzenia następujących dokumentów w Subiekt GT:
  - zamówienia od klientów
  - paragony lub faktury VAT
  - faktury Marża
  - zamówienia zaliczkowe
  - faktury detaliczne
  - zwrotów detalicznych
 • możliwość automatycznego wydruku dokumentów na wybranych wzorcach wydruku
 • opcja tworzenia paragonu lub paragonu z fakturą detaliczną jeśli klient chce fakturę, ale nie podał NIP
 • możliwość tworzenia dokumentu WZ do zamówienia od klienta (ZK)
 • wybór typu tworzonych paragonów:
  - imienny
  - zwykły
 • możliwość wyboru dokonywania rezerwacji towaru lub jego braku
 • możliwość wyboru daty wystawienia dokumentu:
  - data zamówienia z BaseLinker
  - data utworzenia dokumentu w Subiekt GT
 • obsługa zamówień w przypadku braku stanu:
  - tworzenie dokumentów z wycofanym skutkiem magazynowym
  - tworzenie dokumentów z odłożonym skutkiem magazynowym (wymagany niebieski PLUS)
 • dodawanie numeru utworzonego dokumentu do źródłowego zamówienia w Baselinker jako pole dodatkowe
 • możliwość wydruku wystawionych dokumentów oraz fiskalizacji paragonów na drukarce fiskalnej
 • możliwość mapowania wydruków na podstawie statusu w Baselinker wraz wyborem wzorca wydruku i docelowej drukarki
 • możliwość dodania na źródłowe zamówienie w Baselinker do dodatkowego pola własnego  powodu błędu zapisu dokumentu w Subiekt GT
 • opcja wyboru wykorzystywania cen netto lub brutto z zamówień w Baselinker lub nie nadpisywania cen w Subiekt GT
 • możliwość wyboru przetwarzania stawek VAT:
  - ustawiaj stawki VAT zgodnie z ustawieniami w systemie ERP
  - zastosuj stawkę VAT zgodnie z ustawieniami systemu e-commerce
  - przypisywanie stawek VAT na podstawie tabeli mapowania
 • możliwość podziału dostawy na odrębne stawki VAT
 • opcje nadawania tworzonym dokumentom kategorii na podstawie tabeli mapowania i wyznaczenie docelowej kategorii w przypadku braku mapowania
 • możliwość ustawiania podpisu na dokumencie:
  - podpisem domyślnym np. użytkownikiem służącym do tworzenia zamówienia
  - wyznaczenie stałego podpisu
  - ustawienia podpisu na podstawie pola własnego
  - ustawienie podpisu w zależności od źródła pochodzenia
  - ustawienie podpisu w zależności od statusu zamówienia
 • opcja aktualizacji osoby przypisanej do dokumentu w Subiekt GT
 • możliwość aktualizacji istniejącego zamówienia w Subiekt GT na podstawie statusu zamówienia w Baselinker wraz ze zmianą statusu po aktualizacji:
  - uwag na dokumencie
  - pozycji na dokumencie
  - rezerwacji dokumentu
  - pola własnego
 • obsługa m.in transakcji WSTO i WSTO-OSS
  elastyczny system mapowania istniejących kontrahentów i tworzenia nowych kartotek kontrahentów na podstawie tabeli, m.in:
  - w Baselinker (login, telefon, e-mail, nazwa odbiorcy, nazwa płatnika, NIP, punkt odbioru, pole dodatkowe, ID zamówienia,zewnętrzny identyfikator zamówienia, uwagi)
  - w Subiekt GT (symbol, nazwa, pełna nazwa, regon. e-mail, pole własne, telefon, NIP, fax, GG, Skype, Opiekun)
 • możliwość tworzenia zamówień na jednej, wskazanej kartotece kontrahenta
 • opcja tworzenia zawsze kontrahenta jednorazowego lub nowej kartoteki kontrahenta
 • możliwość wyboru jakie dane na kontrahenta mają być aktualizowane w przypadku zgodnego mapowania:
  - wszystkie
  - tylko dane o dostawie
  - żadne
 • opcja tworzenia kartoteki klienta jako osoba prywatna jeśli jego dane istnieją w Subiekt Gt, ale nie został zmapowany po NIP
 • możliwość tworzenia kartoteki kontrahenta stałego, jednorazowego lub pominięcia procesowania zamówienia w przypadku nieodnalezienia kontrahenta w Subiekt GT
 • możliwość wyboru danych do dostawy lub danych do faktury w przypadku tworzenia kontrahenta jednorazowego
 • możliwość wyboru symbolu tworzonego kontrahenta na podstawie (m.in. login, symbol, e-mail, telefon, nazwa odbiorcy/płatnika, NIP, pole dodatkowe) oraz wyznaczenia alternatywnego symbolu w sytuacji kiedy wybrane pole będzie puste
 • opcja użycia autonumeracji, losowego symbolu lub numerycznego prefiksu jeśli wybrany symbol będzie istniał już na bazie
 • obsługa dodawania loginu do pola GaduGadu w Subiekt GT i numeru zamówienia do pola Skype w Subiekt GT
 • wskazanie opiekuna kontrahenta na podstawie pola dodatkowego w Baselinker 
 • dodatkowe opcje dotyczące przetwarzania kontrahenta na zamówieniu:
  - wydzielenie kartotek odbiorcy i płatnika w przypadku wydzielenia adresu dostawy i danych do faktury
  - możliwość wystawienia faktury imiennej na  podstawie danych do dostawy jeśli klient chce fakturę, a nie podał NIP
  - opcja pomijania NIP jeśli jest nieprawidłowy
  - możliwość mapowania grupy kontrahentów po wybranym polu zamówienia
 • możliwość przypisywania wartości do pól własnych kontrahenta na podstawie wybranego mapowania
 • możliwość priorytetyzacji mapowania przetwarzanych produktów wraz z tworzeniem usług jednorazowych i tworzeniem nowych kartotek produktów
 • opcja obsługi przesyłania rabatów na produkty
 • możliwość uzupełniania wybranego pola produktu w Baselinker wartością pola towaru z Subiekt GT:
  - pole produktu w Baselinker do aktualizacji (atrybut, lokalizacja)
  - pole produktu z wartością w Subiekt GT (wybrane pole własne)
 • możliwość przypisywania transportu do zamówienia na podstawie systemu mapowania usługi transportu z Baselinker do wybranego transportu w Subiekt GT, usługi jednorazowej lub przypisanie stałej usługi transportu
 • możliwość nie dodawania usługi transportu jeśli jej koszt wynosi 0 zł
 • możliwość przypisywania flagi dokumentu na podstawie metody transportu w Baselinkerem
 • opcja przetwarzania płatności z zamówienia na podstawie tabeli mapowania według:
  - statusu zamówienia w Baselinker
  - metody płatności w Baselinker
  - sposobu transportu w Baselinker
 • możliwość przeliczania kursu walut według średniego kursu waluty w NBP wraz z opcją wyboru daty pobierania kursu waluty
 • opcja wyboru magazynu, na którym mają tworzyć się dokumenty na podstawie statusu  zamówienia w Baselinker lub kodu kraju zamówienia
 • wykonywania przesunięć magazynowych w Subiekt GT na podstawie mapowania magazynów
 • możliwość ustawiania flagi dokumentu na podstawie dostępnego stanu
 • opcja mapowania pól z zamówienia w Baselinker do pól własnych w Subiekt GT
 • możliwość przypisywania dodatkowych prefiksów do symbolu dokumentu w Subiekt GT
 • możliwość ustawienia stawek VAT produktów na podstawie wartości z Subiekt GT, Baselinker lub indywidualnego mapowania w formie tabeli
 • funkcja tworzenia SPTK na podstawie status w Baselinker
 • obsługa montowania kompletów lub rozbijania ich na poszczególne składniki
 • możliwość przypisywania rodzaju transakcji VAT na podstawie mapowania pola w Baselinker do wybranego rodzaju transakcji w Subiekt GT:
  - pola w Baselinker to m. in numer/źródło zamówienia, kraj dostawy, waluta, danych kontrahenta, metody płatności
  - rodzaje transakcji w Subiekt GT to nabycie/dostawa krajowa, import/export towarów, nabycie/dostawa UE (WDT), import/eksport usług (EXU), odwrotne obciążenie (OOS), nabycie/dostawa poza terytorium kraju (SPTK), sprzedaż w UE na odległość (WSTO), sprzedaż w UE na odległość (WSTO-OSS), odwrotne obciążenie (OOU)
 • opcja przypisywania kodu transakcji VAT i dodatkowego oznaczenia JPK VAT do dokumentu
 • możliwość dodania uwag do dokumentów w Subiekt GT z opcją wyboru ich kolejności
 • możliwość wyboru jaką informację z Baselinker chcemy zapisać w numerze oryginału w dokumencie SGT:
  - numer zamówienia w Baselinker
  - numer zamówienia z oryginalnego źródła zamówienia

Polecane wtyczki:

Powiązane wtyczki:

Rozliczanie dokumentów

Wtyczka umożliwia rozliczanie dokumentów i ich wybór do rozliczenia w systemie ERP na podstawie statusu w BaseLinker.

Zobacz wtyczkę

Odwzorowywanie faktur

Wtyczka umożliwia na odwzorowanie faktur w systemie fakturującym na podstawie dokumentu, który został wystawiony w programie BaseLinker.

Zobacz wtyczkę

FAQ

Czy pomożecie mi przy pierwszej konfiguracji?

Tak, nasza firma przewiduje wsparcie dla nowych klientów, którzy założyli konto. Otrzymujecie na czas 14 dni opiekuna, który pomoże skonfigurować integracje (1 wtyczkę lub 30 minut), rozwiąże wszystkie niejasności i z chęcią odpowie na wszelkie pytania. Dodatkowo, jeśli występuje problem z konfiguracją, można się skontaktować z nami poprzez czat lub e-mailowo.

Jak działa wtyczka przesyłająca zamówienia?

Wtyczka ta umożliwia tworzenie wybranych dokumentów w ERP na podstawie zamówienia z e-commerce lub odwrotnie. Pozwala ona na przesyłanie zamówień z konkretnych statusów i ich zmianę w zależności od powodzenia operacji.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat wtyczki przesyłania zamówień?

Pod wskazanym linkiem znajdziesz dokumentację do każdej integracji: https://pomoc.sellintegro.pl Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą wiedzy, w której również możesz znaleźć odpowiedzi na wiele pytań: https://sellintegro.pl/wiki/.

Czy wtyczka działa automatycznie czy wymaga dodatkowej ingerencji / uruchamiania?

Po poprawnym skonfigurowaniu wtyczki w punkcie “4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?” jest możliwość ustawienia aby przetwarzała zamówienia automatycznie z określonymi przerwami pomiędzy uruchomieniami (przedział czasowy pomiędzy “bez przerwy” a “co 60 minut”

Czy można zapisać dokument z datą płatności na zamówieniu?

Tak, w punkcie 23 scenariusza konfiguracyjnego wtyczki można wybrać aby zapisać dokument z datą płatności na zamówieniu lub z datą zapisu dokumentu.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat wtyczki przesyłania zamówień?

Pod wskazanym linkiem znajdziesz dokumentację do każdej integracji: https://pomoc.sellintegro.pl Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą wiedzy, w której również możesz znaleźć odpowiedzi na wiele pytań: https://sellintegro.pl/wiki/.

Wymagania systemowe:

 • Wolna licencja na stanowisko w Subiekt GT (możesz założyć podmiot testowy w Subiekt GT którego ważność licencji to 45dni, licencję na Subiekt GT);
 • Wolna licencja na Sferę dla Subiekt GT (możesz uruchomić testowo sferę na 14 dni, możesz też kupić licencję na pierwsze stanowisko. Jeśli korzystasz z innych integracji musisz kupić dodatkową licencję tylko pod potrzeby oprogramowania SellIntegro ale pamiętaj że niezależnie, czy korzystasz z 1 czy 20 integracji SellIntegro nasz endpoint potrzebuje tylko 1 licencji Sfery)
 • Nazwa użytkownika i hasło dostępu do bazy danych SQL (dołączony do programów GT instalator serwera SQL ustawia domyślnie użytkownika "sa" oraz hasło puste. W przypadku, gdy instalacja serwera SQL została przeprowadzona ręcznie, hasło może być ustawione);
 • Stały, przewodowy dostęp do internetu (nie zalecamy połączeń mobilnych ze względu na problemy ze stabilnością połączenia oraz ograniczenia transferu);
 • endpoint- dostępny do zainstalowania z panelu wtyczki;
 • Do obsługi walut - Abonament;
 • Do obsługi flag i WSTO - Plus Subiekt GT.

Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji systemów ( e-commerce/ ERP / systemy operacyjne/serwer) ,aby uzyskać dostęp do pełnych funkcjonalności integracji. Starsze wersje mogą ograniczać integracje/ zmienić jej działanie, dlatego aktualizowanie tych systemów na bieżąco jest zalecana przy korzystaniu z naszych integracji.

Modyfikacje wprowadzone w zewnętrznych systemach przez klienta mogą wpłynąć na działanie integracje, sugerujemy korzystanie ze standardowych wersji systemów lub przeprowadzenie własnych testów po wprowadzeniu zmian.

W takich sytuacjach (brak aktualnych wersji) nie gwarantujemy prawidłowej pracy integracji.

Wymagania sprzętowe:

 • komputer z procesorem minimum core2duo 2 GHz (lub lepszym);
 • 4 GB pamięci operacyjnej RAM (lub więcej);
 • około 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym dla instalacji klienckiej;
 • system operacyjny Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016;
 • Windows Server 2019;
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017 – bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.

* Minimalne wymagania są zależne od ilości wykorzystywanych wtyczek oraz od ilości przetwarzanych danych (limity sa określony przy każdym produkcie)

Rekomendowane wymagania sprzętowe:

 • komputer z czterordzeniowym procesor Intel Core I5 2500 (lub nowszy)/AMD Phenom X4 805 (lub nowszy) ;
 • 8GB pamięci operacyjnej RAM;
 • 64 bitowy system operacyjny Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019;

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™

Nasz serwis internetowy używa plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności w celach statystycznych oraz w celach marketingowych. Klikając ,,Akceptuj” akceptujesz przetwarzanie plików cookies, które są niezbędne do funkcjonowania naszej strony www oraz zapamiętują ustawienia sesji użytkownika. Wybierając „Dostosuj” możesz zarządzać swoimi preferencjami, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie plików cookies w celach marketingowych, analitycznych oraz w celu pobrania cookies dla portali społecznościowych. Szczegółowe zasady przetwarzania plików cookies, udostępniamy w Polityce plików cookies.