Doradztwo biznesowe +48 796 300 128
email pomoc@sellintegro.pl
Czy wiesz, że możesz automatycznie rozbijać koszty transportu na różne stawki VAT?
Sprzedaż

Czy wiesz, że możesz automatycznie rozbijać koszty transportu na różne stawki VAT?

Każdy przedsiębiorca, który sprzedaje produkty lub usługi ma obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowy z tzw. podatku VAT. Informacja o podatku od dostawy i transportu towaru powinna być zamieszczona na każdej fakturze wysyłanej do kupującego. Co jednak, gdy na fakturze widnieją różne stawki podatkowe? Jak dostosować do nich koszty transportu, a co ważniejsze, jak zrobić to szybko?

Co wlicza się do podstawy opodatkowania dostawy towarów?

Dostawa towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest postrzegana jako całość świadczenia pobieranego od konsumenta. W konsekwencji do podstawy opodatkowania wlicza się nie tylko cenę produktu, ale także wartość innych kosztów poniesionych przez kupującego, w tym kosztów dostawy towaru. 

Powyższy obowiązek został wyartykułowany w art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, że podstawą opodatkowania jest to wszystko, co można uznać za zapłatę za sprzedaż produktu lub usługi. Natomiast art 29a ust. 6 pkt 2 dodatkowo uszczegóławia, że podstawa opodatkowania obejmuje również koszty dodatkowe - transportu, opakowania, ubezpieczenie, prowizje, które nabywca uiszcza na rzecz sprzedawcy.

Świadczenie, czy świadczenia?

Przy próbie prawidłowego rozliczenia dostawy towarów i usług pojawia się także problem, jak zdefiniować poszczególne czynności objęte podatkiem - jako odrębne czy złożone świadczenie.

Ogólna zasada przyjmuje, że każde świadczenie należy traktować odrębnie. Jednak, jeśli kilka świadczeń obejmuje jedną czynność z ekonomicznego punktu widzenia, nie należy jej dzielić dla celów podatkowych. Wówczas najważniejszym elementem dla całego świadczenia jest element dominujący. W praktyce taka sytuacja często pojawia się przy dostawie towaru z transportem, gdy transport nie jest celem samym w sobie i należy rozliczyć go w ramach całego świadczenia. 

W takich przypadkach na fakturze powinna widnieć tylko dostawa towarów, która sumuje koszt dwóch świadczeń - dostawy i transportu towarów. 

Co, gdy towary mają różne stawki VAT?

Jeśli faktura obejmuje dostawę towarów objętą różnymi stawkami podatkowymi, transportu nie można rozliczyć w ramach jednego świadczenia. W takich sytuacjach koszty transportu towarów należy doliczyć proporcjonalnie do wartości poszczególnych pozycji na fakturze. Wówczas do transportu stosuje się taką samą stawkę opodatkowania, jak do towaru, z którym transport jest związany. 

Automatyczne rozkładanie kosztów transportu

Rozbijanie kosztów transportu do każdej pozycji na fakturze może być czasochłonnym i żmudnym zadaniem, zwłaszcza gdy faktura obejmuje kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt pozycji. Dlatego najbardziej optymalnym sposobem na oszczędzenie czasu pracowników jest automatyzacja tego obowiązku.

Jedna z naszych kluczowych integracji - przesyłanie zamówień z BaseLinkera - zawiera funkcję, która automatycznie rozdziela koszty transportu na różne stawki VAT pomiędzy różne towary. Przeprowadza taką operacje na podstawie listy produktów zaciąganej z zamówienia. Dzięki temu każda pozycja na fakturze ma przyporządkowaną wartość kosztów transportu, proporcjonalną do ceny produktu. Integracja rozdziela koszty całkowicie bez udziału osób trzecich, dlatego minimalizuje ryzyko błędnego przyporządkowania kosztów transportu.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™