Doradztwo biznesowe +48 796 300 128
email pomoc@sellintegro.pl
Dyrektywa DAC7 - nowe przepisy dla platform handlowych już od lipca
Sprzedaż

Dyrektywa DAC7 - nowe przepisy dla platform handlowych już od lipca

Od 1 lipca 2024 roku w życie wchodzą nowe przepisy wynikające z dyrektywy DAC7, które mają znaczący wpływ na platformy handlowe. Dyrektywa ta rozszerza obecne regulacje, nakładając na platformy internetowe obowiązek sprawozdawczy dotyczący sprzedawców działających za ich pośrednictwem. Oznacza to, że serwisy takie jak Allegro, OLX, Vinted czy booking.com będą musiały rejestrować dane o transakcjach zawieranych przez użytkowników i raportować je odpowiednim organom skarbowym.

Mechanizm wymiany informacji

Nowe przepisy wprowadzają również mechanizm wymiany informacji o sprzedawcach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz państwami trzecimi. Wymiana ta obejmuje kraje będące sygnatariuszami wielostronnego porozumienia w sprawie automatycznej wymiany informacji o dochodach uzyskanych za pośrednictwem platform cyfrowych. Dzięki temu możliwe będzie skuteczniejsze monitorowanie i regulowanie sprzedaży na poziomie międzynarodowym.

Obowiązki platform handlowych

Platformy będą musiały regularnie raportować zebrane dane do skarbówki. Warto jednak zauważyć, że nowe regulacje nie nakładają dodatkowych zobowiązań podatkowych na sprzedających za pośrednictwem platform internetowych. Przedstawiciele branży zapewniają, że proces zbierania danych od użytkowników ma być jak najmniej uciążliwy.

Wyjątki i wyłączenia

Ministerstwo Finansów informowało wcześniej, że "drobni i okazjonalni" sprzedawcy, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji tego rodzaju, a ich łączne wynagrodzenie nie przekroczyło w danym roku równowartości 2 tys. euro, są wyłączeni z corocznego raportowania przez operatorów platform cyfrowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dzięki temu, osoby prowadzące sprzedaż sporadycznie nie będą obciążone dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi.

Podsumowanie

Nowe przepisy wynikające z dyrektywy DAC7 wprowadzają istotne zmiany dla platform handlowych działających na terenie Unii Europejskiej. Obowiązek rejestracji i raportowania danych o transakcjach ma na celu zwiększenie transparentności w handlu elektronicznym i umożliwienie skuteczniejszej kontroli dochodów uzyskiwanych przez sprzedawców. Pomimo nowych obowiązków, drobni i okazjonalni sprzedawcy mogą liczyć na wyłączenia, co ma na celu minimalizację obciążeń administracyjnych dla najmniejszych podmiotów na rynku e-commerce.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™