Doradztwo biznesowe +48 796 300 128
email pomoc@sellintegro.pl
Dofinansowanie na sklep internetowy - zobacz, jak zdobyć pieniądze z dotacji
Sklep internetowy

Dofinansowanie na sklep internetowy - zobacz, jak zdobyć pieniądze z dotacji

Chcesz otworzyć sklep internetowy, ale nie masz wystarczającej ilości pieniędzy? Nie rezygnuj ze swoich planów, ponieważ możesz skorzystać z publicznego wsparcia inicjatyw gospodarczych. Zobacz dwa najpopularniejsze sposoby dofinansowania działalności gospodarczej dla młodych przedsiębiorców i sprawdź, czy Ty także możesz z nich skorzystać.

Dofinansowanie na sklep internetowy - dotacja z Urzędu Pracy


Dla początkujących przedsiębiorców dotacje z Urzędu Pracy często stanowią pierwszy krok na drodze do własnego biznesu. Dofinansowanie to jednorazowy zastrzyk gotówki, który ma pomóc wnioskodawcy wystartować z własną firmą. Urząd Pracy ściśle reguluje zasady ich udzielania, dlatego tylko pozornie jest to opcja dostępna dla każdego. 


W przypadku dotacji na sklep internetowy głównym ograniczeniem jest wymóg prowadzenia równolegle sklepu stacjonarnego. Urząd Pracy wskazuje, że sprzedaż w internecie ma być jedynie dopełnieniem tej, prowadzonej w formie stacjonarnej. Dlatego z dotacji nie skorzysta przedsiębiorca, który dopiero planuje wejść do świata handlu.


Jeśli chodzi o inne warunki skorzystania z dotacji, wnioskować może o nią każdy dorosły obywatel Polski, który:


 • ma status osoby bezrobotnej w momencie składania wniosku,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie prowadził działalności gospodarczej,
 • nie ma statusu studenta studiów dziennych,
 • pierwszy raz ubiega się o dotację z Urzędu Pracy i nie ubiega się o nią w innym urzędzie,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bezzasadnie przyjęcia pracy lub stażu zaproponowanej przez Urząd Pracy,
 • w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie popełnił przestępstwa gospodarczego.


Maksymalna kwota dotacji wynosi 6-krotność aktualnej wysokości średniego krajowego wynagrodzenia za pracę. Aby uzyskać te pieniądze złóż wniosek w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, w którym powinny znaleźć się:


 • informacje o wnioskodawcy,
 • informacje o wnioskowanej kwocie oraz sposobie jej wykorzystania,
 • informacje o planowanym przedsięwzięciu,
 • wymagane załączniki.


Szczególnie ważne jest dokładne i obrazowe przedstawienie planowanego przedsięwzięcia, ponieważ urzędnicy przy rozpatrywaniu wniosku przede wszystkim biorą pod uwagę tą część. Ponadto, biznesplan może ułatwić przedsiębiorcy prowadzenie nowej firmy oraz utrzymać ją na rynku przez 12 miesięcy, czego wymaga urząd jako warunek zachowania dotacji.

Pomimo tego, że urząd nie wymaga posiadania przez wnioskodawcę wkładu własnego, warto zadeklarować we wniosku nawet symboliczną sumę. Prawdopodobieństwo uzyskania dotacji zwiększy także wykształcenie kierunkowe wnioskodawcy, odpowiadające profilowi działalności firmy. 


Co do zasady dotacja z Urzędu Pracy na sklep internetowy jest bezzwrotna, o ile wnioskodawca wykorzystuje ją zgodnie z planem przedstawionym we wniosku. Aby nie musieć zwracać pieniędzy, jest także zobowiązany prowadzić firmę przez następnych 12 miesięcy. 


Przedsiębiorcy, którzy otwierają sklep internetowy, zazwyczaj przeznaczają kwotę dotacji na zakup oprogramowania wspierającego sprzedaż w internecie, pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, reklamę, a także urządzenia elektroniczne, np. komputer lub drukarkę.


Dofinansowanie na sklep internetowy - Fundusze Europejskie


Urząd Pracy nie jest jedyną instytucją, która może pomóc wystartować Ci ze sklepem internetowym. Podobne dotacje - choć na nieco innych zasadach i innej wysokości - oferuje także Unia Europejska. Co zrobić, żeby je uzyskać?


W przeciwieństwie do dotacji z Urzędu Pracy znika ograniczenie związane z wymogiem prowadzenia sprzedaży stacjonarnej. Dlatego z pomocą Funduszy Europejskich możesz zbudować swój internetowy biznes od podstaw. Ponadto, maksymalna kwota, jaką możesz zyskać jest znacznie wyższa, niż ta oferowana przez krajowe Urzędy Pracy i może wynosić nawet 600 000 złotych.


Wnioskowanie o dofinansowanie składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest określenie celu - czyli w Twoim przypadku chęć otworzenia sklepu internetowego. Cel powinien być przedstawiony w biznesplanie, który będzie określał pomysł na biznes, jego uzasadnienie, przewidywane skutki, jakie wywrze, a także jego zakres czasowy.


Drugim etapem jest wybór odpowiedniego programu operacyjnego oraz działań, które będą najlepiej odpowiadały planowanej działalności. Aby ułatwić ten proces na stronie Funduszy Europejskich znajduje się Poradnik Beneficjenta, który po uzyskaniu odpowiedzi na kilka pytań wskazuje, który z dostępnych programów najlepiej odpowiada planowanej działalności.


Trzeci etap polega na znalezieniu instytucji, która organizuje konkurs w ramach wybranego programu operacyjnego. Takimi instytucjami są zazwyczaj urzędy pracy, miast, urzędy wojewódzkie, starostwa, ale także organizacje non-profit, stowarzyszenia oraz fundacje. Na tym etapie dokładnie zapoznaj się z procedurą oraz terminami składania wniosków.


Czwarty etap polega na wypełnieniu wniosku w formie papierowego i elektronicznego formularza. Wniosek znajdziesz na stronie wybranego programu operacyjnego. Do dokumentu należy załączyć:


 • harmonogram realizacji projektu,
 • biznesplan,
 • analizę finansową,
 • studium wykonalności.


Instytucja, do której składasz wniosek, ma 3 miesiące na rozpatrzenie go pod kątem formalnym oraz merytorycznym.  


Ostatnim, piątym etapem jest podpisanie umowy o dofinansowanie, która określa obowiązki i uprawnienia beneficjenta, a także szczegóły realizacji projektu oraz jego budżet.


A może kredyt?


Dotacje z Urzędu Pracy oraz dofinansowanie z Funduszy Europejskich są najpopularniejszymi i najbardziej korzystnymi dla wnioskodawcy metodami publicznego wsparcia inicjatyw gospodarczych. Pomimo tego warto pamiętać także o innych sposobach szybkiego uzyskania gotówki na otworzenie działalności, np. zaciągnięciu kredytu lub utworzeniu akcji crowdfundingowej. Jeśli planujesz wystartować z własnym sklepem internetowym, spróbuj ułatwić sobie start zastrzykiem gotówki.


Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™