Doradztwo biznesowe +48 796 300 128
email pomoc@sellintegro.pl
-10% na plany abonamentowe przy zakupie na rok z kodem WIOSNA10
Jak łatwo aktualizować stany magazynowe z Subiekta GT do Apilo?
Automatyzacja

Jak łatwo aktualizować stany magazynowe z Subiekta GT do Apilo?

Poznaj narzędzie, które pozwala na automatyczną synchronizację stanów magazynowych między systemem ERP Subiekt GT a platformą e-commerce Apilo. Wtyczka nie tylko oszczędza czas, ale również eliminuje ryzyko pomyłek związanych z ręczną aktualizacją danych. Oferuje zaawansowane funkcje, takie jak filtrowanie produktów według cech, automatyczne dostosowywanie stanów magazynowych podczas rezerwacji oraz monitorowanie minimalnych i maksymalnych poziomów zapasów. Odkryj, jak to narzędzie może usprawnić Twoje operacje i pozwolić Ci skupić się na rozwoju biznesu. Przeczytaj cały artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Najważniejsze informacje na początek

Efektywne zarządzanie stanami magazynowymi to podstawa. Wtyczka „Aktualizacja stanów magazynowych z Subiekt GT do Apilo” od SellIntegro jest idealnym narzędziem dla sprzedawców, którzy pragną zautomatyzować i uprościć ten proces. Synchronizacja stanów magazynowych między systemem ERP Subiekt GT a platformą e-commerce Apilo może stać się szybka i intuicyjna. 

Wtyczka jest zaprojektowana do samodzielnej konfiguracji, korzystając z prostego  scenariusza złożonego z kilkunastu pytań. Oferuje zaawansowane funkcje, takie jak filtrowanie aktualizacji stanów na podstawie cech i oznaczeń produktów, automatyczne zmiany stanów magazynowych podczas rezerwacji oraz weryfikację minimalnych i maksymalnych poziomów zapasów. To kompleksowe rozwiązanie pozwala sprzedawcom skupić się na rozwoju biznesu, eliminując czasochłonne zadania ręcznej aktualizacji stanów magazynowych.

Scenariusz konfiguracyjny wtyczki

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał tej wtyczki, kluczowe jest odpowiednie skonfigurowanie integracji. Każdy klient SellIntegro posiada unikalne ID, które jest niezbędne do identyfikacji i może być przydatne podczas kontaktu z działem wsparcia. ID różni się w zależności od źródła uruchomienia integracji, co pozwala na precyzyjne zarządzanie konfiguracją. Posiadanie aktualnej wersji integracji zapewnia dostęp do najnowszych funkcji i poprawek, co przekłada się na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie stanami magazynowymi

Ustalenie automatycznego uruchamiania integracji

Wtyczka oferuje elastyczność w ustaleniu harmonogramu automatycznych uruchomień, co pozwala na wybór:

  • Automatycznego uruchomienia z opcją ustawienia przerw między synchronizacjami, wyborem godzin działania (od 1:00 do 23:00), oraz wyznaczeniem dni tygodnia, w których integracja ma być aktywna.
  • Ręcznego uruchomienia poprzez kliknięcie przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Pamiętaj, aby dostosować częstotliwość uruchamiania wtyczki do rzeczywistych potrzeb Twojego sklepu. W ten sposób unikniesz nadmiernego obciążenia serwera oraz systemów, zapewniając płynne i efektywne działanie Twojego biznesu. Dzięki temu narzędziu możesz skupić się na tym, co najważniejsze mając pewność, że stany magazynowe są zawsze aktualne.

Połączenie z Apilo

W tym miejscu użytkownicy mogą zobaczyć swoje tokeny API oraz daty ich ostatniej aktualizacji.

Aby zapewnić ciągłość działania, autoryzacja API odbywa się za pomocą access tokenu, który jest ważny przez 21 dni. Przed jego wygaśnięciem lub zaraz po, należy go odnowić za pomocą refresh tokenu, który jest ważny przez 2 miesiące. Proces ten wymaga utworzenia nowej aplikacji REST API w systemie Apilo, w zakładce Administracja/API Apilo (ERPBox), gdzie można również sprawdzić daty ważności tokenów.

Dla tych, którzy jeszcze nie zainstalowali i skonfigurowali integratora na serwerze, po wypełnieniu scenariusza konfiguracyjnego wtyczki, pojawi się opcja pobrania integratora (1) oraz wygenerowania tokena rejestracyjnego (2). Ten krok umożliwia połączenie integratora z kontem SellIntegro.

Wtyczka ta nie tylko oszczędza czas, ale również minimalizuje ryzyko błędów, co sprawia, że jest to nieodzowne narzędzie dla każdego sprzedawcy e-commerce.

Magazyny w Subiekt GT

Kolejnym krokiem jest podanie symbolu magazynu w Subiekt GT, z którego mają być pobrane stany magazynowe. Wprzypadku potrzeby uwzględnienia wielu magazynów, wystarczy wpisać ich symbole oddzielone przecinkami bez spacji. Symbol magazynu znajdziesz w zakładce Słowniki pod hasłem Magazyny.

Pamiętaj jednak, aby wpisywać poprawne symbole, ponieważ błędy takie jak użycie małej litery lub podanie nazwy magazynu, zamiast jego symbolu mogą prowadzić do problemów w synchronizacji. 

Synchronizacja wybranych produktów

Dzięki tej funkcji możesz precyzyjnie skontrolować, które produkty będą objęte synchronizacją, ograniczając ją jedynie do towarów spełniających określone kryteria.

Sprzedawcy mają do wyboru dwie opcje: synchronizację wszystkich produktów (ustawienia domyślne) lub tylko tych, które zawierają zdefiniowaną cechę w systemie Subiekt GT. W przypadku drugiej opcji konieczne jest podanie nazwy cechy, która zostanie przypisana do produktów podlegających synchronizacji. Co więcej, można wprowadzić kilka cech, co pozwala na elastyczne zarządzanie synchronizowanymi towarami.

Aby sprawdzić dostępne cechy w Subiekcie GT, należy przejść do zakładki „Widok”, następnie „Administracja” i „Słowniki”. Po wyszukaniu cech towarów otworzy się lista, z której można wybrać lub dodać własne cechy. Ważne jest, aby nazwy cech były dokładnie takie same jak w systemie Subiekt GT, wielkość liter również ma znaczenie.

Sumuj stany z wybranym polem własnym

Funkcja sumowania stanów z wybranym polem własnym w naszej wtyczce "Aktualizacja stanów magazynowych z Subiekt GT do Apilo" jest niezwykle przydatna dla sprzedawców.

Dzięki tej funkcji możesz dodać do stanów magazynowych dodatkową ilość produktów, nawet jeśli fizycznie nie znajdują się one w magazynie, ale są zapewnione przez dostawcę. 

Wystarczy, że wprowadzisz wartość liczbową w odpowiednim polu własnym w Subiekcie GT, a wtyczka automatycznie uwzględni ją podczas synchronizacji stanów. 

To rozwiązanie pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie zapasami, zwiększając dostępność produktów dla klientów i optymalizując procesy magazynowe. Pamiętaj jednak, aby zawsze używać standardowego pola własnego, ponieważ błędne wprowadzenie danych może spowodować błąd i brak aktualizacji stanu.

Wybierz jak chcesz powiązać produkty z Subiekt GT z towarami w Apilo

Integracja między Subiektem GT a Apilo nigdy nie była prostsza. Wtyczka umożliwia łatwe powiązanie produktów między tymi dwoma systemami, co jest kluczowe dla sprawnej aktualizacji stanów magazynowych. 

Wystarczy kilka kroków, aby skonfigurować powiązania. Kliknij zielony przycisk „Dodaj wiersz”, a następnie z rozwijanego menu wybierz parametr identyfikujący w Apilo, który chcesz powiązać z odpowiadającym mu parametrem w Subiekt GT. Możesz wybrać m.in. SKU lub EAN po stronie Apilo oraz Symbol, Podstawowy kod kreskowy (EAN) czy Nazwę w Subiekt GT. 

Upewnij się, że wartości w wybranym mapowaniu są identyczne, aby integracja mogła skutecznie odnaleźć i połączyć produkty. Dzięki temu proces aktualizacji stanów magazynowych będzie przebiegał bez zakłóceń, co pozwoli Ci skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.

Podsumowanie

Wtyczka „Aktualizacja stanów magazynowych z Subiekt GT do Apilo” jest niezastąpionym narzędziem dla sprzedawców e-commerce, umożliwiającym automatyzację i usprawnienie zarządzania stanami magazynowymi. Dzięki intuicyjnej konfiguracji, zaawansowanym funkcjom filtrowania oraz elastycznym opcjom synchronizacji, proces aktualizacji zapasów między systemem ERP Subiekt GT a platformą Apilo staje się szybki i efektywny. Poprawne skonfigurowanie wtyczki oraz regularne monitorowanie stanów magazynowych gwarantuje, że zapasy są zawsze aktualne, co przekłada się na lepsze zarządzanie magazynem i wyższą satysfakcję klientów.

Chcesz zastosować taką wtyczkę w swojej firmie?

Wybierz swój plan

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™