Doradztwo biznesowe +48 796 300 128
email pomoc@sellintegro.pl
Dostępny nowy regulamin. Obowiązuje od 21.03.2024 r.
Jak przesyłać produkty z BaseLinkera do Subiekta nexo PRO?
Automatyzacja

Jak przesyłać produkty z BaseLinkera do Subiekta nexo PRO?

Przystępując do automatyzacji procesu przesyłania produktów między systemami, kluczowe jest zrozumienie, jak funkcjonuje wtyczka, która łączy BaseLinkera z Subiektem nexo PRO. Umożliwia ona synchronizację danych o produktach, co jest nieocenione dla efektywnego zarządzania e-commerce. Poniżej krok po kroku przejdziemy przez jej konfigurację.

Informacje na początek

Wtyczka została zaprojektowana z myślą o łatwości samodzielnej konfiguracji. Dzięki intuicyjnemu scenariuszowi opartemu na serii pytań użytkownik może samodzielnie ustawić i dostosować proces przesyłania danych do swoich potrzeb. 

Rozwiązanie to pozwala na efektywne zarządzanie katalogiem produktów, przenosząc informacje bezpośrednio z magazynu Subiekt nexo PRO do odpowiednich kategorii i katalogów w BaseLinkerze, co jest kluczowe dla sprawnego zarządzania sklepem internetowym i jego asortymentem. Zyskujesz nie tylko kontrolę nad swoimi danymi, ale także znacząco zwiększasz efektywność operacyjną swojego biznesu.

Scenariusz konfiguracyjny - podstawowe informacje

Przystępując do konfiguracji naszej wtyczki umożliwiającej automatyczne przesyłanie produktów z BaseLinkera do Subiekta nexo PRO, ważne jest, aby poznać podstawowe informacje.

Na początek, każdy użytkownik musi być świadomy, że posiada unikalne ID klienta, które jest kluczowe w procesie konfiguracji i wsparcia technicznego. ID to zawiera specyficzne przedrostki, które różnią się w zależności od źródła uruchomienia integracji.

Ponadto istotne jest, aby znać wersję integracji – różne wersje mogą oferować różnorodne funkcjonalności. Więcej szczegółowych informacji o wersji integracji można przeczytać w artykule o wersjonowaniu. 

Wybór sposobu uruchamiania integracji

Wtyczka przesyłania produktów między systemem ERP, a BaseLinkerem oferuje elastyczne opcje, które pozwalają dostosować sposób uruchomienia integracji do indywidualnych potrzeb. 

Jeśli zależy Ci na całkowitej automatyzacji,  wtyczka umożliwia ustawienie automatycznego uruchamiania w wybranych godzinach (od 1:00 do 23:00) i dniach tygodnia. Możesz również zdefiniować przerwy między kolejnymi uruchomieniami, co pomoże zminimalizować obciążenie serwerów i systemu ERP.

Dla tych, którzy preferują pełną kontrolę, przewidzieliśmy możliwość ręcznego uruchamiania integracji. Taka opcja wymaga aktywacji poprzez przycisk „Uruchom teraz” w panelu wtyczki. Pamiętaj, by wybrać częstotliwość uruchamiania adekwatną do ilości danych, które wymagają przetworzenia, aby optymalnie wykorzystać zasoby i zapewnić płynność operacji.

Połączenie z BaseLinkerem

Kolejnym etapem jest prawidłowe połączenie się z BaseLinkerem. Aby zainicjować ten proces, niezbędne jest uzyskanie tokena API, który umożliwi komunikację między platformami. 

Wystarczy przejść do zakładki „API”, i w niej klikąć przycisk „Kopiuj do schowka”, który pozwoli na bezproblemowe skopiowanie klucza API. Pamiętaj, że każdy błąd w podaniu klucza API może skutkować niemożnością zapisania scenariusza automatyzacji i przesłaniem niezbędnych danych. 

Połączenie z Subiektem nexo PRO

Następnie konieczne jest połączenie z systemem Subiekt nexo PRO. Dane do połączenia są wpisywane w aplikacji integratora pobieranej po sprawdzeniu i zapisaniu konfiguracji (przycisk na dole strony).

Wybór nazwy cennika w Subiekcie nexo PRO

Kluczowym krokiem w procesie automatyzacji przesyłania produktów z BaseLinkera jest wskazanie, który cennik ma być używany przy synchronizacji. Wybór ten jest decydujący, gdyż od niego zależy, jakie ceny zostaną przypisane przesyłanym produktom. 

Określenie, w jaki sposób powiązać produkty z Subiekt nexo PRO z produktami w magazynie BaseLinkera

Aby skutecznie przesyłać produkty między BaseLinkerem a systemem ERP Subiekt nexo PRO, kluczowe jest właściwe skonfigurowanie powiązań produktów. W tym celu wtyczka oferuje intuicyjną funkcję mapowania, która pozwala na automatyzację i uproszczenie procesu. 

Opcje mapowania dostępne w naszej wtyczce obejmują:

  • Po stronie BaseLinkera: Możesz wykorzystać takie atrybuty produktu jak Nazwa, SKU (Stock Keeping Unit) oraz EAN (European Article Number). Wszystkie te informacje znajdziesz bezpośrednio w kartotece produktu BaseLinkera.
  • Po stronie Subiekt nexo PRO: Mapowanie może być przeprowadzone na podstawie Symbolu oraz Nazwy produktu, które są dostępne w kartotece towaru w Subiekcie nexo PRO.

Należy pamiętać, że wartości w wybranym mapowaniu muszą mieć zawsze identyczną zawartość. W innym wypadku integracja nie odnajdzie i nie powiąże ze sobą dwóch produktów.

Kategorie produktów w BaseLinkerze, które mają być przesyłane

Decyzja o tym, które kategorie produktów z BaseLinkera zostaną przesłane do systemu Subiekt nexo PRO, stanowi kluczowy element procesu automatyzacji zarządzania asortymentem. Wykorzystując tę integrację, masz możliwość precyzyjnego określenia, które produkty mają być uwzględnione w procesie synchronizacji.

Możesz wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji: przesyłanie produktów ze wszystkich kategorii lub przesyłanie wyłącznie produktów z wybranej kategorii

Pierwsza opcja jest idealna dla sprzedawców, którzy pragną maksymalnej prostoty i automatyzacji, gdyż integracja automatycznie przeniesie cały dostępny w BaseLinkerze asortyment do systemu ERP Subiekt nexo PRO. Druga opcja pozwala na większą kontrolę nad procesem przesyłania, umożliwiając selekcję produktów tylko z tych kategorii, które są najistotniejsze dla Twojej strategii. Wybór odpowiedniej opcji pozwala nie tylko na lepsze zarządzanie magazynem, ale również optymalizację procesów logistycznych i sprzedażowych.

Podsumowanie

Wtyczka przesyłająca produkty z BaseLinkera do Subiekta nexo PRO to kluczowe narzędzie umożliwiające efektywne i zautomatyzowane zarządzanie asortymentem w e-commerce. Dzięki łatwej konfiguracji i możliwościom dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownicy mogą cieszyć się płynnością operacji i lepszą kontrolą nad przesyłaniem danych. 

Warto pamiętać, że SellIntegro oferuje także wiele innych wtyczek wspierających różne procesy sprzedażowe, w tym przesyłanie zamówień, co dodatkowo rozszerza funkcjonalność i możliwości integracyjne między systemami. Wykorzystując te narzędzia, sprzedawcy internetowi mogą znacząco podnieść efektywność i skuteczność zarządzania swoim biznesem online.

Chcesz zautomatyzować przesyłanie swoich produktów?

Wybierz plan

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™