Doradztwo biznesowe +48 796 300 128
email pomoc@sellintegro.pl
Dostępny nowy regulamin. Obowiązuje od 21.03.2024 r.
Przesyłanie danych do pól własnych zamówienia w Subiekt GT - dlaczego potrzebujesz tego w swojej firmie?
ERP

Przesyłanie danych do pól własnych zamówienia w Subiekt GT - dlaczego potrzebujesz tego w swojej firmie?

Scenariusz konfiguracji umożliwia zamieszczenie w polach własnych systemu ERP danych, które dotyczą różnych części zamówienia, np. czy zostało opłacone, jaka została wybrana waluta, czy produkt ma być zapakowany na prezent itp. Zobacz, w jakich sytuacjach zastosowanie znajduje przesyłanie danych do pól własnych zamówienia w Subiekt GT.

Zastosowanie przesyłania danych na podstawie danych w BaseLinker

Przesyłanie informacji o zamówieniu do Subiekt GT na podstawie statusów zamówień w BaseLinker znajduje zastosowanie w kilku przypadkach, dzięki czemu ułatwia i przyspiesza realizowanie procesów w sklepie. Zobacz najpopularniejsze zastosowania integracji.

  1. Dane widoczne dla innych integracji

Integracja przekazująca informacje z BaseLinker do pól własnych zamówienia w Subiekt GT pozwala na to, aby inne uruchomione integrację mogły także korzystać z tych danych, np.:

  • integracja automatyzująca wysyłanie faktur do klienta na adres e-mail pobiera informacje z pola własnego zamówienia w Subiekt GT o tym, czy zamówienie zostało dostarczone do klienta i dzięki temu wie, kiedy wysłać fakturę do klienta,
  • integracja automatyzująca wysłanie do klienta przypomnienia o zaległej płatności pobiera informacje z pola własnego zamówienia w Subiekt GT o tym, czy zamówienie zostało opłacone i dzięki temu wie, czy wysłać powiadomienie o oczekującej płatności.

W konsekwencji skraca się czas realizacji poszczególnych procesów obsługiwanych przez różne rozwiązania integrujące. Ponadto, dane wprowadzone do pól własnych pozwalają łatwo zidentyfikować, z jakiego statusu w systemie e-commerce pochodzi zamówienie. 

  1. Przekazywanie informacji dotyczących zamówienia i przypisywanie własnych wartości.

Integracja umożliwia przekazywanie informacji, które zostały wprowadzone do pól własnych w Subiekt GT w trakcie realizacji zamówienia. Dzięki temu użytkownik zyskuje możliwość poprawienia danych, które zostały wprowadzone błędnie, np. numeru NIP. 

Ponadto, dzięki integracji system przypisuje własne wartości, np. opis zamówienia na podstawie danych zawartych w jego statusie.

Jak to działa w praktyce?

Mechanizm działania integracji obrazuje poniższa animacja, na której widać proces uzupełniania pól własnych dla scenariusza integracji w Subiekt GT.

Wartości pól własnych wybierasz z listy lub wpisujesz ręcznie

W pierwszym rzędzie pól własnych jeżeli w polu w BaseLinker użytkownik wybierze “ID statusu zamówienia”, a wartość tego pola to “116032”, to w polu własnym “WALUTA” pojawi się kod waluty użyty na zamówieniu.

W drugim rzędzie pól własnych jeżeli wartość “Pola dodatkowego 1” to “opłacone” to w polu własnym “OPŁACONE” pojawi się wartość “tak”.

W trzecim rzędzie pól własnych jeżeli wartość “Pola dodatkowego 1” to “zapakować na prezent” to w polu własnym “PAKOWANIE” pojawi się wartość “tak”.

Integrację, która uruchomi przedstawione zastosowania, można zakupić na stronie internetowej:

https://sellintegro.pl/insert-subiekt-gt/58-masowe-generowanie-fspai-z-zk-w-subiektgt-na-podstawie-statusu-w-baselinkerze.html

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™