Skorzystaj z 2 miesięcy integracji SellIntegro za darmo. Dowiedz się więcej
Co to jest VAT OSS i co oznacza dla sprzedawców internetowych?
Sprzedaż

Co to jest VAT OSS i co oznacza dla sprzedawców internetowych?

Dla licznych e-sklepów sprzedaż krajowa jest tylko wycinkiem ogólnego obrotu. Jednak, gdy sprzedawcy chcą rozszerzyć ofertę na inne kraje Unii Europejskiej, zostają objęci nowymi obowiązkami podatkowymi. 1 lipca 2021 wszedł w życie tzw. pakiet VAT dla e-commerce, który nieco upraszcza te przepisy. Zobacz, czym jest VAT OSS oraz kiedy i czy warto z niego korzystać.

Co to jest VAT OSS?

VAT OSS, czyli One Stop Shop, to pakiet przepisów określających procedurę rozliczania podatku VAT. Przepisy rozszerzają obowiązującą do końca czerwca procedurę VAT MOSS (Mini One Stop Shop) o przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej towarów dla podmiotów prywatnych z innych krajów członkowskich UE.

Podstawową nowością regulacji jest rozszerzenie katalogu podmiotów, których będą obowiązywały nowe przepisy. VAT OSS do osób świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne dodaje sprzedawców internetowych oferujących towary i usługi także w innych państwach UE. Jednak przepisy obejmą tylko tych sprzedawców, którzy oferują produkty wyprodukowane lub dopuszczone do swobodnego obrotu w UE, zgodnie z nową definicją wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość.

Kiedy warto skorzystać z VAT OSS?

Do końca czerwca przedsiębiorca, który chciał sprzedawać towary osobom fizycznym z innych państw członkowskich i osiągał z tego tytułu powyżej 25 000-100 000 euro miał obowiązek zarejestrować się i zapłacić podatek VAT w państwie członkowskim kupującego. VAT OSS zmniejsza i ujednolica te limity do 10 000 euro (lub równowartości wyrażonej w krajowej walucie). Sprzedawcy, którzy nie osiągają tego progu mogą wciąż podlegać przepisom VAT obowiązującym w ich państwie członkowskim.

Natomiast sprzedawcy, którzy próg przekroczą będą wciąż zobowiązani uiszczać VAT w państwie członkowskim kupującego. Jednak mogą zarejestrować się do VAT OSS na terenie państwa, w którym mają zarejestrowaną działalność. Dzięki temu, taki sprzedawca może składać jedną deklarację podatkową na kwartał i opłacać podatek należny w innych państwach członkowskich za pośrednictwem własnego państwa. 

Kto może skorzystać z VAT OSS?

Z VAT OSS mogą skorzystać sprzedawcy internetowi oferujący swoje usługi w innych państwach UE


Z nowej regulacji mogą skorzystać:

  1. firmy, które mają swoje siedziby w państwach członkowskich Unii Europejskiej i dokonują:
  • transgranicznych dostaw usług dla podmiotów fizycznych, ale tylko na terenie innego państwa członkowskiego UE, niż to, w którym firma ma swoją siedzibę,
  • sprzedaży towarów na odległość do krajów UE,
  1. firmy, które nie mają siedziby w Unii Europejskiej, ale które sprzedają towary na odległość do nabywców z krajów UE,
  2. operatorzy elektronicznych interfejsów, które ułatwiają dostawę produktów, dokonujący sprzedaży towarów na odległość w Unii Europejskiej oraz niektórych krajowych dostaw towarów.

Jak zarejestrować się do VAT OSS?

Rejestracji można dokonać za pośrednictwem portalu podatki.gov.pl


Każdy zainteresowany może się zarejestrować jako podatnik VAT OSS przez portal podatki.gov.pl. Każde państwo członkowskie uruchomiło własne portale do rozliczeń zagranicznego podatku VAT dla swoich obywateli. W celu rejestracji należy wypełnić formularz VIU-R, który następnie jest wysyłany przez platformę rządową do urzędu skarbowego. Dla sprzedawców mających swoje siedziby w Polsce właściwy jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Sprzedawca może dokonać rejestracji najpóźniej do 10 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu dokonania dostawy.

Jak rozliczyć podatek VAT OSS?

Jeśli sprzedawca chce skorzystać z procedury VAT OSS, ma obowiązek opodatkować swoją sprzedaż stawką podatku VAT właściwą dla kraju nabywcy. Podatek jest rozliczany w osobnej deklaracji VIU-D składanej do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Deklaracje składa się wyłącznie za okresy kwartalne do końca miesiąca, który następuje po danym kwartale (np. do końca kwietnia za pierwszy kwartał). 

Co VAT OSS oznacza dla e-commerce?

Głównym celem wprowadzenia nowej procedury podatkowej jest uproszczenie obowiązków związanych z podatkiem VAT dla sprzedawców świadczących swoje usługi na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Nowe przepisy:

  • umożliwiają rozliczenie podatku VAT w polskim urzędzie skarbowym
  • pozwalają składać jedną deklarację VAT, która obejmuje rozliczenie sprzedaży zagranicznej z wszystkich krajów UE, w których sprzedawca oferuje usługi,
  • znoszą obowiązek rejestracji do VAT w innym państwie członkowskim w momencie przekroczenia limitu sprzedaży na odległość,
  • ujednolicają limit sprzedaży poprzez wyznaczanie jednego progu,
  • nakładają obowiązek kwartalnych rozliczeń do końca miesiąca następującego po zakończonym kwartale. 

W związku z tym, sprzedawcy prowadzący działalność także w innych częściach Unii Europejskiej powinni upatrywać w nowych przepisach uproszczenia dopełniania obowiązków podatkowych.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™