Doradztwo biznesowe +48 796 300 128
email pomoc@sellintegro.pl
-10% na plany abonamentowe przy zakupie na rok z kodem WIOSNA10
Branża e-commerce w Polsce — podsumowanie zmian w lipcu 2023 #1
Sprzedaż

Branża e-commerce w Polsce — podsumowanie zmian w lipcu 2023 #1

Za nami lipiec — miesiąc, w którym wiele osób spędziło na urlopie. Jednak rynek e-commerce nigdy nie śpi, a w ostatnich tygodniach nastąpiło wiele istotnych zmian, które bezpośrednio mogą wpłynąć na strategię i działalność wielu sklepów online. Przygotowaliśmy przegląd najświeższych, najbardziej kluczowych nowinek z polskiego rynku e-commerce. Czym żyła branża w lipcu? Jakie nowości wprowadziły największe platformy? Przeczytaj ten artykuł.

Kontrowersyjne zmiany dla sprzedawców na Allegro

Już w maju Allegro ogłosiło nowe regulacje dla sprzedawców, które miały zostać wprowadzone stopniowo w czerwcu, lipcu i sierpniu. Większość tych nowości jest już obecna i przede wszystkim dotyczą one czterech głównych obszarów: struktury cennika, procedur pobierania opłat, Allegro Smart i Allegro Pay. Jak wyglądają te zmiany?

1. Nowa struktura opłat

Od 3 lipca nastąpiło uproszczenie cennika oraz zostały wprowadzone zmiany prowizji. Jak wyglądają teraz?

  • Stała stawka prowizji - większość podkategorii posiada teraz jednolitą stawkę prowizji, niezależnie od ceny produktu. Wcześniej w znacznej części podkategorii wysokość prowizji zależała od ceny końcowej produktu. 
  • Stawki netto dla prowizji od sprzedaży - w regulaminie wprowadzono stawki netto, które zastąpiły wcześniejsze stawki brutto. Wysokości stawek we wszystkich kategoriach zostały zaktualizowane.
  • Minimalna wartość prowizji - we wszystkich kategoriach zaktualizowano wartość prowizji, wynosi 0,25 zł netto (0,31 zł brutto). Wcześniej minimalna wartość prowizji różniła się w zależności od kategorii i wynosiła od 0,30 zł do 1 zł (brutto).

<big_blue_square>Głównym źródłem dochodu dla grupy Allegro są opłaty i prowizje pobierane od sprzedawców. Z uwagi na liczbę sprzedawców wynoszącą 135 tys., nawet najdrobniejsze modyfikacje w strukturze opłat mogą mieć ogromny wpływ na przychody grupy.<big_blue_square>

Nie jest więc zaskoczeniem, że Allegro zdecydowało się na zmiany prowizji w swoim cenniku. Z jednej strony, cennik jest teraz bardziej uproszczony - liczba stawek spadła z 230 do 72 pozycji. Jednak drugiej strony, to Allegro skorzystało z okazji przechodzenia z prowizji brutto na netto, aby na nowo zdefiniować stawki w poszczególnych kategoriach produktów. W rezultacie tego procesu prowizja na niektórych produktach spadła, a w innych kategoriach wzrosła.

2. Automatyczne pobieranie opłat przez Allegro

Począwszy od lipca część sprzedających, została objęta automatycznym, comiesięcznym pobieraniem opłat za usługi Allegro. Od lutego 2024 to będzie obowiązkowe dla wszystkich. Automatyczne pobieranie opłat stabilizuje przepływ gotówki dla Allegro i ułatwia życie sprzedawcom, eliminując konieczność comiesięcznej zapłaty. Z drugiej strony, jeśli sprzedawcy nie mają wystarczających funduszy, mogą mieć zablokowane konta i tracą swobodę w dysponowaniu środkami ze sprzedaży.

3. Wzrost kosztów Allegro Smart

Allegro podwyższyło opłaty dla sprzedawców korzystających z Allegro Smart, z powodu rosnących kosztów dostawy. Pomimo to, firma zapewnia, że nadal pokrywa większość kosztów, szczególnie dla zamówień o najniższej wartości. 

4. Konieczność korzystania z Allegro Pay

Allegro wprowadziło obowiązkową formę płatności, Allegro Pay, i obciąża sprzedawców dodatkowymi opłatami za produkty opłacone tą metodą. Uzasadniają to wzrostem stóp procentowych i kosztów kapitału. Dodatkowe opłaty są zwracane, jeśli klient rezygnuje z zakupu. Allegro mocno promuje Allegro Pay, ustawiając go jako domyślny sposób płatności, a użytkownicy mogą korzystać z opcji "zapłać później", umożliwiającej odroczenie płatności o 30 dni. Ta polityka spotyka się jednak z negatywnym przyjęciem ze strony sprzedawców, którzy są zmuszeni do uiszczania opłat za usługę, z której nie mogą zrezygnować.

5. Co przed nami - nadchodzące zmiany w Allegro

Począwszy od połowy sierpnia, planowane są kolejne zmiany. Najbardziej istotne to:

  • Program Allegro Ceny - kryteria kwalifikacji do programów partnerskich zostaną zmodyfikowane. W głównej mierze chodzi o program Allegro Ceny, w ramach którego Allegro obniża cenę produktów jednocześnie, wyrównując sprzedawcom wartość obniżki. Zmiany wynikają z sytuacji, gdzie często sprzedawcy oferują produkty w swoich sklepach po niższych cenach, niż na Allegro.
  • Usuwanie opinii - serwis będzie precyzyjniej określał, kiedy można usunąć recenzje produktów. Zasady te zostały wprowadzone ze względu na klientów, którzy zostawiają negatywne komentarze niezwiązane bezpośrednio z zakupem.

Wobec kontrowersyjnych zmian wprowadzanych przez Allegro, sprzedawcy coraz częściej wyrażają swoje niezadowolenie i szukają alternatyw dla swojej sprzedaży online. W tym kontekście platforma wszystko.pl zyskuje na popularności, oferując sprzedawcom przyjazne warunki oraz bardziej elastyczną politykę prowizji i opłat.

Nowa platforma wszystko.pl miesiąc po starcie

Nowa platforma zakupowa, wszystko.pl wystartowała z końcem czerwca i dąży do bycia konkurencyjnym miejscem dla sprzedawców na Allegro. Oferuje 0% prowizji, brak opłat za oferty i konto, oraz dodatkowe korzyści marketingowe. Pomimo wzrostu liczby sprzedawców z 11 000 w momencie debiutu do 17 500, nie ma jeszcze danych dotyczących liczby użytkowników. Mimo to sprzedawcy wciąż wyrażają sceptycyzm co do zdolności jakiejkolwiek platformy do przejęcia rynku od Allegro w Polsce.

WDT zaktualizowane od 1 lipca - zmiany dla sprzedawców

WDT, czyli Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów, umożliwia swobodny wywóz towarów na terytorium państwa członkowskiego UE bez konieczności opłacania podatku VAT. Oto kilka zmian, które obowiązują od 1 lipca:

  • Zmiana czasu korekty transakcji - sprzedawcy e-commerce mogą korygować WDT w rozliczeniu za okres powstania obowiązku podatkowego, nie zaś w momencie dostawy towarów, co ułatwia rozliczenia przy opóźnieniach w dostawie.
  • Przeliczanie walut - kurs przeliczeniowy przy korekcie podstawy opodatkowania na fakturze korygującej jest taki sam jak przy pierwotnym rozliczeniu, zapewniając stabilność kursu.
  • Zbiorcze faktury korygujące - przy zbiorczych fakturach korygujących z tytułu opustu lub obniżki ceny, nie trzeba stosować pierwotnego kursu dla każdej transakcji, co zwiększa elastyczność w przeliczaniu.

Amazon w ramach polityki środowiskowej wprowadza rejestracje opakowań w Niemczech i we Francji

EPR (rozszerzona odpowiedzialność producenta) dotyczy obowiązków producentów w zakresie gospodarowania odpadami. Sprzedający na Amazon muszą dostosować się do nowych przepisów obowiązujących na terenie Niemiec i Francji, by uniknąć blokad na listingu:

  • Niemcy: od 01.07.2022 sprzedawcy muszą licencjonować opakowania używane przez Amazon w ramach Fulfillment by Amazon; dotyczy opakowań, sprzętu elektronicznego i baterii.
  • Francja: producenci i dystrybutorzy zobowiązani są do recyklingu opakowań i muszą je zarejestrować w odpowiednich systemach oraz uiszczać opłaty licencyjne.

Allegro.cz i Inpost podpisały umowę dotyczącą obsługi przesyłek na terytorium Czech

W ubiegłym roku stało się głośno o planach Allegro dotyczących zakupu czeskiej Grupy Mall za sumę około 4 miliardów złotych. Niedługo po tej informacji, została uruchomiona czeska wersja serwisu - allegro.cz. Dzięki temu połączeniu, aż 135 tys. sprzedawców ma teraz możliwość docierania do bazy ponad 18 milionów klientów. Co więcej, firma InPost zawarła umowę z Allegro na świadczenie usług logistycznych dla klientów z Czech.

<big_blue_square>Nowa usługa będzie dostępna od września, przewiduje się, że do końca 2023 roku będzie to aż 2 miliony przesyłek. InPost zajmie się logistyką po stronie polskiej, natomiast w Czechach odpowiedzialność przejmie operator WE|DO, należący do Allegro, lub inni zainteresowani dostawcy. Całość będzie funkcjonować w ramach jednolitego systemu zarządzanego przez Allegro.<big_blue_square>

Pierwsze opinie wskazują, że allegro.cz jest obiecującym kanałem sprzedaży, choć na razie ilość zamówień jest mniejsza niż na polskim rynku. W Czechach popularne jest kupowanie tej samej rzeczy od kilku sprzedawców i odbieranie zamówienia, które przyszło szybciej — to może powodować pewne wyzwania dla sprzedawców. Dodatkowo sprzedający muszą pamiętać o konieczności złożenia wniosku o VAT-OSS w związku z regulacjami podatkowymi w UE.

Lipiec na polskim rynku e-commerce: zmiany, wyzwania i przyszłe perspektywy

Podsumowując, lipiec był miesiącem pełnym zmian dla polskiego rynku e-commerce. Od kontrowersyjnych zmian na Allegro, przez rozwijającą się platformę wszystko.pl, do globalnych działań Amazon w zakresie polityki środowiskowej oraz ekspansji Allegro na czeski rynek. Dla sprzedawców to okres dostosowywania się do nowych warunków lub poszukiwania alternatyw, które pozwolą im na skuteczniejszą sprzedaż w sieci. W nadchodzących miesiącach warto obserwować jak te zmiany wpłyną na rynek e-commerce w Polsce i jak sprzedawcy przystosują się do nowych realiów.

Powiązane wpisy

Najnowsze wpisy

© 2023 Made with lots of ❤️ to integration by SellIntegro™